• Laster aksjedata...

Finansiering

Trenger du finansiering ? og til hva ? Finansiering er big business i Norge i dag. Folk finansierer alt de ikke klarer å betale kontant. Og det er mye. Finansiering av bruktbil eller nybil for eksempel. Tusenvis millioner av kroner hvert år. Hus, samme ting, båt, ditto. men for at finansieringen skal bli billigst mulig for deg må du kjempe litt med bankene og finansinstitusjonene.
God gammeldags pruting slår aldri feil (vi kaller det forhandling i dag). Ja, prut, prut og atter prut. Ikke vær redd for å fremstå som gjerring, husk at bankene er ti ganger så gjerrig som deg.
God finansiering er viktig, man skal være fornøyd når man har fått ekstern finansiering på det man vil skaffe seg. Er man ikke fornøyd bør man tenke seg litt om og innhente finansieringstilbud fra andre en den man bruker. Så er det hele pruteprosessen på nytt. Og denne gangen: Ikke gi deg før du er fornøyd.
Lykke til.

Finansiering for næring

Finansiering er et spørsmål om å bevise at ditt prosjekt er bedre enn andres alternativer. De som har penger, enten i form av egen formue eller i forvaltning av annen kapital, har hele tiden alternative investeringsprosjekter. Det innebærer at du konkurrerer om å oppnå den beste finansieringen.
Din viktigste jobb som etterspørrer av kapital er derfor å sikre at ditt prosjekt fremstår som attraktivt, lønnsomt, troverdig, gjennomførbart, positivt, fremtidsrettet, konkurransedyktig, ryddig, solid, osv.
Hvor mye trenger du?
Skal du skaffe deg finansiering, er det viktig at du har laget en oversikt over hvor stort kapitalbehov du har og hva pengene skal brukes til. Dette kalles normalt for et budsjett. Det finnes ulike typer av budsjetter som investeringsbudsjett, driftsbudsjett, salgsbudsjett, lønnsbudsjett osv. I en oppstartsfase, er det gjerne budsjetter som omfatter investeringer og drift som er de mest aktuelle. Selv hvis danskene opplever et økonomisk tilbakeslag i den kommende tiden, er det langt fra sikkert, at Sosialdemokratene omsider vil ha kurs mot regjeringsmakten. Partiets nye ledere er fortsatt mer unge og uerfarne, og S-ledelsen kommer til å arbeide hardt for å overbevise danskene om at de vil være bedre til å håndtere en økonomisk krise.
Finansiering er en aktivitet som følger bedriftens utvikling og kapitalbehov. Siste runde er gjerne børsnotering hvor det hentes inn egenkapital fra markedet. Dette er aktuelt bare for et fåtall selskaper som etableres og det skjer normalt først etter mange år med vellykket drift.
Det å benytte deg av andre til kritisk gjennomgang av kapitalbehovet ditt, kan virke tillitsvekkende for investorer. Tillit er et sentralt ord i alt som har med finansiering å gjøre!
——————————
Skaff deg ikke finansiering hvis du ikke har full oversikt over hva som skal finansieres. Lag en grundig og fullstendig plan, spør eksperter om nødvendig. Ekspertenes hjelp kan være avgjørende for hva slags finansieringsplan du velger. Planen må passe perfekt til ditt prosjekt og bør inneholde alle elementer, også negative, som kan ha utslag på hvordan finansieringen skal betales tilbake. Trenger du en investor eller flere for å finansiere ditt prosjekt ? Husk at investorer vil beholde en størts mulig del av kaka, det er derfor de finansierer prosjekter i utgangspunktet. Vær forsiktig i ditt møte med investorer og ikke avslør ting som ikke har med prosjektet å gjøre. profesjonelle investorer bruker alle triks for å få størst mulig avkastning på finansieringen sin, husk finansiering er deres levebrød. Opprinnelig ble reformen skutt i gang med sloganet «mer kvalitet for pengen», men etter en serie harde oppgjør med Sosialdemokratene om velferdspolitikken, strakte Fogh og VK-regjeringen våpen, og derfor er reformen blitt forvandlet til en kostbar investeringsplan, som er med til å bekymre økonomene.
——————————

Finansiering – tips fra Bedin.

Du er to måter å søke frem aktuelle
finansieringsløsninger for deg/din bedrift:
1. Finansieringssøk
Her må du krysse av hva du ønsker å få finansiert. Deretter søker databasen fram aktuelle finansieringsordninger hos alle relevante finansiører.
Denne bruker du når du er ute etter mulige ordninger uten å vite hvem som kan være finansiør.
2. Liste over finansiører
Her får du en oversikt over ulike finansiører og deres presentasjon av egne ordninger på internett.

Finansiering

Innovasjon Norge er en pådriver for realiseringen av gode prosjekter. I den forbindelse tilbyr Innovasjon Norge en rekke finansieringstjenester.
Disse tjenestene kan nås gjennom å søke på midler knyttet til forskjellige ordninger.
Finansiering av etter- og videreutdanning – for arbeidsgiver
Kompensasjon for utgifter i forbindelse med etter- og videreutdanning er i utgangspunktet en sak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidstaker eller arbeidsgiver kan også søke om ekstern støtte til kompetanseutvikling. Eksempelvis fra bransjefond eller de offentlige kontorene for næringsutvikling. Slik støtte gis ofte som en del av støtte til nyskapning eller omstilling.
——————————-

Nærmere om retningslinjene for boligfinansiering:

Startlån kan ikke gis til boliger som har en kjøpesum på mer enn kr. 1.875.000,- inkl. fellesgjeld. Kjøpesum(inkl. fellesgjeld) må ikke overstige takst/markedsvedi med mer enn 15%. Utfra husstandens inntekstssituasjon tilbys hhv 100%, 40% og 20% finansiering som Startlån. Resterende lånebeløp må søker ta opp i valgfri bank. Det forutsettes at egenkapital over kr. 25.000,- benyttes til kjøp av bolig. Boligen som skal finansieres må ligge i Bergen kommune og være nøktern i forhold til husstandens størrelse og inntekt. Du må selv bo i boligen.
Hvis du allerede har kjøpt bolig, må du søke om finansiering innen 3 måneder etter at kjøpet fant sted. Søknaden vil ellers bli betraktet som søknad om refinansering, som det settes nærmere krav til for at den skal kunne imøtekommes.
Du fyller ut Boligetatens søknadsskjema om finansiering av boligkjøp. Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon vedlegges søknaden, ellers kan den ikke ferdigbehandles. Siste siden på søknadsskjemaet gir en oversikt over hva som må vedlegges. – Av nye ting, tror vi mobiltelefonen blir mer og mer sentral, både i kontakt mellom kunde og bank og direkte i betalingssituasjonen, sier Rune Sjøhelle i Nordea.
Er du igang med å kjøpe bolig, og skal gi inn skriftlig bud, råder vi deg til å ta forbehold om at finansieringen går i orden.
Saksbehandlingstiden er 2-3 uker. Det kan derfor være lurt at du søker før du har funnet akkurat den rette boligen. Legg ved søknaden et eksempel på leilighet som viser prisklasse, beliggenhet, og evt. husleie på noe som ligner på det du kan tenke deg å kjøpe. Deretter har vi mulighet til å gi et forhåndstilsagn. Dette vil være generelt ,og kunne brukes i flere budrunder slik at du slipper å legge inn forbehold om finansiering. Er forhåndstilsagn aktuelt for deg må du presisere det i din søknad.
Noen norske finansieringsselskaper
123finans
Forbrukslån. Tjenesten er en avdeling av Roe Finans AS.
ABC Finans
Tilbyr lån uten sikkerhet, forbrukslån inntil 150.000, gratis rådgivning m.m.
ABC Lån
Her kan du låne inntil 150.000 kroner, uten sikkerhet. (En tjeneste fra Real Finans i Fredrikstad.)
AC Alfacapital
Tilbyr forbrukslån på opptil 150.000 uten sikkerhet. Online lånesøknad.
Aconto Capital AS
Tilbyr forbrukslån og boligfinansiering.
Afinans
Tilbyr en rekke løsninger for refinansiering og samling av kreditter, samt nye forbrukslån.
AKunde
Tilbyr forbrukslån, billån og kredittkort. Tilbudene på nettstedet er primært forbeholdt kampanjer rettet mot kunder hos Telefinans AS.
Bente Olafsens Finans AS
Formidler av alle typer lån.
Bergen Broker Finans
Tilbyr ulike lånetyper og bil-leasing.
Bil24
Her presenteres billåntilbud fra 7-Fjell Kapital AS og DnB NOR Finans. Lån til motorsykler, båter, snøscootere og campingvogner tilbys også.
BoFinans AS
Finansmegleren lover svar innen 24 timer etter at all dokumentasjon er mottatt, og er behjelpelig ved kjøp, refinansiering og mellomfinansiering.
Centum Finans
Forbrukslån og lån uten sikkerhet, med mulighet for kredittkort. Refinansiering. Online lånesøknad.
Citibank
Her kan du låne inntil 200.000 uten sikkerhet, og samtidig tegne gjeldsforsikring.
DirekteFinans
Tilbyr lånetilbud til kjøp av bolig, refinansiering av andre lån/kreditter, eller til andre formål.
DnB NOR Finans
Tilbyr finansieringsprodukter til privatpersoner, bedrifter og offentlig virksomhet. Hovedkontor i Bergen, men betjener hele landet.
Ebbe Finans
Bilfinansiering og forbrukslån.
Efinans.no
Søk boliglån i flere banker, og la deretter Efinans hjelpe deg å finne det beste tilbudet.
Eiendomsfinans AS
Tilbyr bil, bolig- og forbrukslån, samt refinansiering.
Eiendomskreditt
Boliglån og næringslån.
Eksportfinans
Eksportfinans er det norske instituttet for eksportfinansiering – bankenes felles institusjon for å utvikle og tilby konkurransedyktige, langsiktige finanstjenester til eksportnæringene og kommunal sektor.
Elcon: Bilfinansiering
Kalkuler og søk om billån eller billånsbevis.
Ellos Finans AS
Tilbyr privatlån mellom 1000 til 20.000 kroner.
Faktum Finans & Forsikring AS
Formidler bl.a. boliglån, refinansiering, forbrukslån/lån uten sikkerhet, samt forsikringsprodukter.
Faktum forbruk
Forbrukslån/lån uten sikkerhet. Nettstedet er en tjeneste levert av Faktum Finans & Forsikring AS.
Finance Broker AS NY
Oslo-selskapet tilbyr finansierings- og rådgivningstjenester.
Financiering AS
Finansieringsselskapet ble stiftet i 1930 og tilbyr lån både til privatpersoner og næringsliv.
Finans Service AS
Tilbyr finansiering av bil, bolig og lån uten sikkerhet.
Finans24 AS
En markedsplass for private lånesøkere, hvor kunden kan finne frem til det beste tilbudet fra de forskjellige bankene.
Finansa AS
Forbruks-Finans
Tilbyr lån opp til 150.000 både med og uten sikkerhet.
Ford Credit
Tilbyr finansiering til privatpersoner.
GE Capital Equipment Finance
Et nordisk finansieringsselskap, som henvender seg mot små og store firmaer, samt fylker og kommuner.
GE Money Bank
Tilbyr forbrukerfinansiering (kredittkort og lån uten sikkerhet, med tilhørende forsikringsprodukter).
Harlem Invest
Selskapet tilbyr låneassistanse og gjeldsrådgivning.
Hedmark Finans AS
Selskapet er eid av Sparebanken Hedmark, og tilbyr leasing- og lånefinansiering til næringslivet, samt salgspantlån på bil, motorsykkel og campingvogner til privatpersoner.
HS Finans
Tilbyr boliglån, forbrukslån og refinansieringslån.
Ikano Finans AS
Ikano tilbyr en rekke forskjellige typer finansiering. Nettstedet gir informasjon.
IT Finans
IT Finans er et frittstående norsk IT-finansierings selskap.
K-Finans AS
Tilbyr lån til alle formål.
Lånekontoret i Oslo
Lånekontoret i Prinsensgate 12 bevilger pantelån, samt avholder auksjoner over pantegjenstander som har ligget som sikkerhet for pantelån og ikke blitt innløst.
Meglerfinans AS
Tilbyr boliglån, billån, forbrukslån, næringslån, refinansiering samt gratis og uforpliktende økonomisk rådgivning.
Møller BilFinans AS
Finansieringsselskap som tilbyr lån og leasingordninger til nye og brukte biler solgt gjennom Møller-gruppens forhandlernett.
Møre Finans AS
Finansieringsselskapet er heleid av Sparebanken Møre. Tilbyr de fleste former for lån.
Nordea Bil
Denne delen av finanskonsernet Nordea tilbyr finansiering av bilkjøp.
Norges Link AS
Uavhengig selskap som distribuerer finansprodukter (spare-/ fonds-/ investeringsprodukter, lån/finansiering og forsikringsprodukter) fra ledende norske og internasjonale produktleverandører.
Norgeskreditt AS
Et selskap i finanskonsernet Nordea. Tilbyr ulike typer lån, bl.a. pantelån, finansiering av næringseiendom m.m.
Norsk Privatøkonomi AS
Bankuavhengig økonomisk rådgiver og distributør av finansielle tjenester til privatpersoner, f.eks. valutalån.
Online24lånet
Forbruksfinansiering. Et samarbeid mellom 7-Fjell Kapital AS og DnB Kort AS.
Ontime finance AS
Selskapet inngår i General Motors-konsernet, og tilbyr lån til motoriserte kjøretøy, samt campingvogn.
Park Finans
Tilbyr flere lånemuligheter.
Real Finans
Lån penger med eller uten sikkerhet. Her kan du blant annet ordne alt med lånet over Internett.
Roe Finans AS
Tilbyr forbrukslån.
SG Finans AS
Ledende finansierings-selskap innen equipment leasing og factoring.
Skagen Finans
Tilbyr lån over telefon, sms og Internett.
Sparebank 1 Finans Midt-Norge AS
Spesialister på leasing og billån.
Tele lån
Lån per telefon. En tjeneste fra Real Finans AS.
Telefinans AS
Formidling av forbrukslån og boliglån.
Terra
Gå til toppen av siden
Finansiering
Som ERASMUS- og NORDPLUS-student får du et månedlig stipend som et bidrag til å dekke ekstrakostnadene ved utenlandsstudiet. Stipendiet vil variere år for år etter hvor store bevilgninger høgskolen får. Anslagsvis kan vi si at studentene mottar:
ERASMUS : 1700,- pr. mnd.
NORDPLUS:1440,- pr. mnd.

Finansiering – Hi-Fi Klubben

Hi-Fi Klubbens ”direkte-til-deg” filosofi gjelder også når det handler om finansiering av hi-fi drømmene dine. Nå lanserer vi et av bransjens aller beste finansieringstilbud hvor vi takker nei til såkalt «kick-back»!
I motsetning til det som er normalt i bransjen, ønsker ikke vi å tjene penger på kredittkjøpene dine. Vi mener det ikke er troverdig at en finansiering skal koste opp til 25-30% i året, nå som bankrenten er så lav som den er. Derfor har vi byttet finansieringspartner til Resurs Bank og tilbyr deg markedets kanskje mest gunstige betingelser på kjøpene dine. Vi tilbyr nå finansiering direkte til deg. Ikke kun på utvalgte varer og i utvalgte perioder – men på alt, hele tiden. – En gang i året bør man også sette seg ned og spørre seg selv: Hvordan gikk det med privatøkonomien i det foregående året, og hva ønsker vi å gjøre fremover? Det er viktig å snakke om slike ting i parforholdet, avslutter Nebelong.
Derfor takker vi nei til såkalt kick-back, hvor butikkene tjener penger på å selge finansiering. Istedet bruker Resurs Bank pengene til å gi våre kunder gunstigst mulig tilbud! Les mer om kjedenes «kick-back» her…
Fremgangsmåten er enkel
Når du handler hos oss kan du søke om å få opprettet en Hi-Fi Klubben handlekonto med tilhørende Hi-Fi Klubben kort. Når du kommer hjem, kan du i ro og mak velge hvilken nedbetalingsmodell du vil benytte deg av, fra 1 til 48 måneder (se tabell). Best av alt, det eksisterer ingen løpende renter opp til 12 måneders alternativet, kun et etableringsgebyr og månedsavgift.
Velger du 1 eller 2 måneder, finnes ingen etableringsgebyr i det hele tatt. Ingen ubarmhjertige renter, bare best mulig pris for deg. Enklere, billigere, og mer komfortabelt blir det ikke.

Finansiering ved kjøp på internett

Du kan søke om å få delt opp betalingen også ved kjøp over internett. Dette gjøres ved å kontakte oss på tlf. 815 000 90 hvor vi går igjennom søknadsskjemaet. Deretter kontakter vi Resurs Bank for en kredittvurdering. Blir søknaden godkjent, får du søknadsskjemaet tilsendt som rekommandert brev slik at du må vise legitimasjon for å få det utlevert. Du kontrollerer at informasjonen på skjemaet stemmer, og signerer på angitte felt.
————————————–
Finansiering for elever
Informasjon for deg som er elev eller lærling i videregående opplæring, se:
Lånekassen
Lånekassens støttekalkulator
Vanlig videregående opplæring
Annen utdanning
Hvor mye kan du få?
Konverteringsordningen
Lærlinger uten lovfestet rett til videregående opplæring
Finansiering for studenter
På disse nettstedene finner du informasjon om hvordan du kan gå fram for å finansiere studiene dine:
Lånekassen
Lånekassens støttekalkulator
Stipendprogram utenlandsstudier
Legatsiden
Legathåndboken
UNIFOR
Statens kunstnerstipend
——————————————–
Flere:
Citibank · Finansiering
Tordenskiold gate 8-10 , Oslo, tlf: 04141
Lån opptil 200.000 uten sikkerhet. Tilbyr privatlån, billån og hyttelån. Lånene reduserer ofte månedlige utgifter.
ABC Finans AS · Finansiering
Øvregaten 25, 5003 Bergen, tlf: 80057008
Forbrukslån uten sikkerhet i samarbeid med GE Capital Bank. Du kan søke om lån online eller ringe gratis grønt nummer. Ordrer for varige forbruksgoder falt med 5,3 prosent vesentlig mer enn ventet. Salget av nye boliger er det laveste i 13 år og det til tross for at prisene nå ligger 15 prosent under siste års nivå.
Creditcard.no · Finansiering
Søndregate 10, Trondheim, tlf: 81500701
Et gullkort med årspris kr. 0,-. Du kan velge mellom Visa eller MasterCard og kortet har inkludert reise -og avbestillingsforsikring.
Cresco · Finansiering · Kredittkort og tjenester
Klæbuveien 194, Trondheim, tlf: 73587900
Cresco er serie kreditt- og betalingskort som selges og markedsføres av DnB NOR Kort, en del av DnB NOR Bank ASA.
Ellos Privatlån · Finansiering
Sofiemyrveien 4, Sofiemyr, tlf: 66997730
Tilbyr lån til hva du vil, uten sikkerhet. Online søknad med raskt svar.
Finansa AS · Finansiering
Drammensveien 40, Oslo, tlf: 81566122
Tilbyr forbrukslån, billån, boliglån og kredittkort. Online søknadsskjema. Enkelt, fleksibelt og trygt.
DnB NOR Finans AS · Finansiering
Lars Hilles gate 30, Bergen, tlf: 55963300
Her kan du kalkulere og søke om billån. For bedriftsmarkedet tilbys billeie, leasing, biladministrasjon, factoring og leie av IT-utstyr.
Bergen Broker Finans ASA · Finansiering
Fageråsveien 2, Bergen, tlf: 55274000
Tilbyr forbrukslån, billån, boliglån og leasing. Gunstige betingelser. Tilbyr tjenester i hele landet.
Centum Finans AS · Finansiering
Øvregaten 25, 5003 Bergen, tlf: 80058700
Lån, forbrukslån og refinansiering uten sikkerhet. Lån inntil 150.000,- og bruk dem på det du vil. Ring gratis eller søk online.
123finans · Finansiering
Kongens gate 25, 3211 Sandefjord, tlf: 80084840
Lån 10000 – 150000 uten sikkerhet. Enkelt og logisk søknadsskjema i samarbeid med GE Money Bank.
ELCON Bil- og fritidsfinansiering · Finansiering
Strandveien 18, Lysaker, tlf: 21083000
Firmaet er blant de ledende i markedet på bilfinansiering. Tilbyr i tillegg billeasing, båtlån, MC-lån og caravanlån.
Gebyrfri VISA · Finansiering
Postboks 177, 1325 Lysaker, tlf: 81568550
100 % gebyrfritt Visa-kort med rentefri kreditt. Gebyrfrihet og gratis reiseforsikring som dekker inntil kr 7,5 millioner.
SpareBank 1
Hammersborggata 2, Oslo, tlf: 21025050
SpareBank 1 tilbyr bank, fond, forsikring, pensjon, sparing, nettbank, eiendomsmegling og rådgivning – for privatpersoner og bedrifter.
Invento Finansrådgivning AS · Finansrådgivning
Pilestredet 73, Oslo, tlf: 22592250
Uavhengig rådgivningsforetak som tilbyr markedets fremste investerings- og finansieringsløsninger til privatpersoner og bedrifter.
Meglerfinans AS · Finansiering
Hegdehaugsveien 35, Oslo, tlf: 23333270
Firmaet tilbyr boliglån, næringslån, billån, båtlån, forbrukslån, refinansiering, hyttelån, lån til fritidseiendom og lånekalkulator.
Husbanken · Finansiering
tlf: 81533370
Forvalter en rekke låne- og tilskuddsordninger og tilbyr lån til ny bolig eller utbedring av boligen.
IKANO Finans AS · Finansiering
Postboks 295, 1372 Asker, tlf: 66858600
Finansiering i form av kredittkort og lån for privatpersoner samt factoring og leasing til bedrifter.
LeasePlan Norge AS Finansiering
Brynsengveien 10, Oslo, tlf: 23069800
Spesialselskap for administrasjon, drift og finansiering av bilflåter til næringslivet og offentlig sektor.
Nøtterø Sparebank
Torvet 5 Teie, Tønsberg, tlf: 02440· Netthandel
Nøtterø Sparebank tilbyr bank, fond, forsikring, pensjon, sparing, nettbank, eiendomsmegling og rådgivning for privatpersoner og bedrifter.
ALD Automotive · Finansiering
Fornebuveien 37, 1366 Lysaker, tlf: +4767108700
Finans- og biladministrasjonsløsninger, skreddersydd etter ønske for norske og internasjonale selskaper. Mer enn 610.000 biler i Europa.
Glitnir · Finansrådgivning
Dronningensgate 40, Oslo, tlf: 22825690
Et fullendt finanskonsern som kan tilby foskjellige tjenester til forskjellige behov. Holder til flere steder i landet og i utlandet.
Møller BilFinans AS · Finansiering
Frysjaveien 31 B, Oslo, tlf: 22953301 Epost
Finansieringsselskap som tilbyr lån og leasing av biler solgt gjennom Møller-gruppens forhandlernett.
Eiendomskreditt AS · Finansiering
Vollane 1, Bergen, tlf: 55332700
Spesialist på lån til bolig og næringsbygg. Selskapet eies av norske sparebanker. Tilbyr tjenester i hele landet.
Finanssenteret AS · Finansiering
Oalsgata 7, Sandnes, tlf: 51977440
Firmaet driver privatøkonomisk rådgivning med hovedvekt på finansiering og investering
Møller BilFinans AS · Finansiering
Frysjaveien 31 B, Oslo, tlf: 22953301 Epost
Finansieringsselskap som tilbyr lån og leasing av biler solgt gjennom Møller-gruppens forhandlernett.
Lytomt Analyse · Finansrådgivning
Tjønneheia 18, Søgne, tlf: 38167960
Firmaet har over 25 års erfaring fra valutamarkedet, både innen megling og analysearbeid.
INS Finans AS · Finansiering Ifølge Nebelong er det disse tre punktene som er viktigst for å «redde økonomien». Har man styr på disse tingene, kan man gå videre til punkt 4 og 5.
Innenfor ganske kort tid er det utsendt flere rapporter fra bl.a. de økonomiske vismennene – en samling høyt anerkjente uavhengige økonomer i Danmark – samt fra Danmarks Nationalbank og OECD.
Ryensvingen 15, Oslo, Oslo, tlf: 23035333
Spesialisten på nytt og omplassert nettverksutstyr, fleksible leieløsninger av IKT og MTU utstyr. Tilbyr finansiering ved leieavtaler.
Eksportfinans ASA · Finansiering
Dronning Mauds gate 15, Oslo, tlf: 22012201
Det norske instituttet for eksportfinansiering.
Profinans AS · Finansiering
Dronning Mauds gate 10, Oslo, tlf: 22836700
Tilbyr finansløsninger for borettslag og sameiers fellesgjeld samt privatpersoners behov for boliglån, billån og investeringsprodukter.
Pensjonsmegleren AS · Finansrådgivning · Forsikring
tlf: 81520060 Epost
Firmaet er din nøytrale pensjonsrådgiver. Tjenestepensjon for bedrifter i hele landet.
Hol Sparebank · Finansiering
Geilovegen 34, Geilo, tlf: 32087020
Selvstendig bank i Hol kommune med hovedkontor på Geilo. Tradisjonelle banktjenester samt nettbank, fond, skade- og livsforsikring via Terra.
Meldal Sparebank
Løkkenveien 2, Meldal, tlf: 72498000
Bank og forsikringsprodukter med en personlig service. Trivelig bank som betjener kunder over hele landet. Samarbeider med kommunen i Meldal.
LINK Forsikringsmegling AS · Finansrådgivning
Hoffsveien 1 C, Oslo, tlf: 22061400
Forsikringsmegling innen næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.
LeasePartner AS · Finansiering
Fjellhamarveien 46, Fjellhamar, tlf: 81500999
Operasjonell og finansiell leie. Nyanskaffelser og Sale-leaseback. IKT, produksjonsutstyr, industri, retail, offshore og offentlig virksomhet.
Forbruksfinans AS · Finansiering
Bygdøy alle 5, Oslo, tlf: 80034030 Epost · Netthandel
Tilbyr forbrukslån, lån uten sikkerhet og billån. Online søknadsskjema eller ring gratis telefon.
MelhusBanken · Forsikring · Finansiering
Kroakvartalet , Melhus, tlf: 72878000
Banken har hovedkontor i Melhus og avdelingskontor i Trondheim.
GS Banken · Forsikring
Torggaten 13, Skien, tlf: 35588900
GS Banken tilbyr lån, sparing, forsikring, aksjer, aksjefond, bedriftstjenester, kort og betalingstjenester.
Tromsø Finans AS · Finansiering
Storgata 88, Tromsø, tlf: 77684800
Formidler valutalån, norske lån, innskudd, aksjefond, rentefond og garanterte produkter. Firmaet har bred erfaring fra regnskap, bank og finans.
Husbanken Arendal · Finansiering
Skytebanen 14, Arendal, tlf: 37003300
Forvalter en rekke låne- og tilskuddsordninger og tilbyr lån til ny bolig eller utbedring av boligen.
Husbanken Bergen · Finansiering
Østre Murallmenning 7, Bergen, tlf: 55306600,
Forvalter en rekke låne- og tilskuddsordninger og tilbyr lån til ny bolig eller utbedring av boligen.
Husbanken Bodø · Finansiering
Torvgata 2, Bodø, tlf: 75549300,
Forvalter en rekke låne- og tilskuddsordninger og tilbyr lån til ny bolig eller utbedring av boligen.
Husbanken Hammerfest · Finansiering
Sjøgata 6, Hammerfest, tlf: 78427400
Forvalter en rekke låne- og tilskuddsordninger og tilbyr lån til ny bolig eller utbedring av boligen
Husbanken Trondheim · Finansiering
Peter Egges plass 2, Trondheim, tlf: 73892300
Forvalter en rekke låne- og tilskuddsordninger og tilbyr lån til ny bolig eller utbedring av boligen.
Vesta Salgssenter Alta – Finnmark Forsikring AS Finansiering
Sorenskriverveien 11, Alta, tlf: 78439790
Firmaet er representant for Vesta Forsikring AS. Fokus er å finne best mulig løsning for å dekke dine forsikringsbehov.
J. H. Nordeide AS Finansrådgivning
Kokstaddalen 4, Kokstad, tlf: 55527827
Rådgivning i økonomi og finansiering av bedrifter og privatpersoner. Utforming av lånesøknader til bank med relevante opplysninger.
Terra Finansrådgivning Drangedal og Tørdal Sparebank
Storgaten 96C, Porsgrunn, tlf: 35516030
Et kontantløst rådgivningskontor med alle finansielle og forsikringsmessige produkter. Meget bra betingelser på inn- og utlånsprodukter.
Realfinans er agent for GE Money Bank, og ga begge jentene lån.
– Risikoen ved usikrede lån er høy og derfor må vi ha et høyt rentenivå, sier Tone Rognstad, markedssjef i GE Money Bank i Norge til DinSide.
– Dersom risikoen ved usikrede lån er så høye, er det ikke bedre å avslå lånesøknader?
– Nei, men de får lave lånebeløp, sier Tone Rognstad.
Når bankene prissetter lån usikrede lån inkluderer de svært høye påslag for risiko, men Knut Boye, førsteamanuensis ved Norges handelshøyskole i Bergen, mener at slike lån er ugunstige.
# Ellos lån
# Telefinans
# GE Money Bank
# Real Finans
# Centrum
# Kash
# DnBNor
# Nordea
# Citibank
– Det er i grunnen ikke så lett å se tydelig hvilke prinsipper foretakene følger når de prissettinger forbruks-
lån, men så mye kan jeg si at prisene er i alle fall høye, og inkluderer meget høye påslag for risiko, sier Boye til DinSide. – Jeg kan ikke se at rentene på usikrede lån som tilbys differensieres etter den faktiske risikoen ved den enkelte kunde. – Nettbankene er det som virkelig har gitt oss et skift, og i tillegg er for eksempel pensjon blitt et mye større produkt. Bankene er også blitt mer kreative i forhold til spareområder, sier Johnny Albertsen, direktør for salgskanaler i Fokus Bank.
Knut Boye mener at tapene de ulike finansieringsinstitusjonene har er mindre enn risikoen.
– Vi vet at de jevnt over har tjent svært godt de siste årene i høy grad vært begunstiget av de sterke konjunkturene, og de mange danskene har opplevd at det er gått riktig godt: Mange har hatt gagn av at de boome boligprisene har skapt enorme friverdier, arbeidsløsheten er falt dramatisk, og de økonomiske nøkkeltallene har i flere år skapt misunnelse rundt om hos finansministrene i Europa.
Boye sier at det folk er lite kostnadsbevisste og heller burde utvide boliglånet i stedet for å ta opp forbrukslån. Men dette forutsetter kredittverdighet:
– Det er nok slik at de som er mest ivrige etter å få forbrukslån er de som får avslag på andre lån. Følgelig bør de trolig ikke få innvilget boliglån.