• Laster aksjedata...

Offentliggjort 08.07.11 kl. 13:53
Frykt for italienske bankers sanne tilstand og politisk uro truer landet med EUs største statsgjeld.
Den italienske finanssektoren rammes fredag av støt fra flere forskjellige sider.
På aksjebørsen i Milano er de italienske bankaksjene kommet under alvorlig press som følg av rykter i markedet om at inntil flere av de største bankene vil dumpe i EUs nye stresstest, som offentliggjøres i neste uke.
Særlig Italias største bank, Unicredit, er ram. Børsen måtte skride inn og suspendere handelen en kort overgang, da kursfallet ble for voldsom. Siden har den imidlertid rettet seg en del igjen.
«Det er særlig frykt for banksektoren i Italia som gir uro. Mange frykter at noen italienske banker ikke vil greie stress test som offentliggjøres om en ukes tid. Anonyme kilder har imidlertid tatt toppen av uroen ved å fortelle at alle fem testa italienske banker vil greie testen», sier Jacob Graven, sjeføkonom i Sydbank, til epn.dk.
Forsterket av politisk uro
Det er imidlertid langtfra bare bankene som er kilde i fredags italienske finansuro, forklarer Jacob Graven.
«Uroen omkring Italia blir forsterket av politisk usikkerhet. Regjeringens planer om en ny sparepakke kan bli nedstemt i parlamentet, og samtidig er finansministeren under anklage for korrupsjon og kan bli tvunget til å tre tilbake. Det gir et negativt fokus på Italia», sier Jacob Graven.
Italia som har eurosonens største utestående statsgjeld, har inntil videre greid seg bedre gjennom krisen enn andre euroland som Hellas, Irland og Portugal.
«Riktignok er den offentlige gjelden stor, men underskuddet er i motsetning til de fleste andre landene ikke eksplodert under krisen. Utover den høye gjelden er Italias hovedproblem at en stor del av gjelden har kort løpetid og derfor skal refinansieres innen 12 måneder. Dessuten er de langsiktige vekstutsiktene for Italia svake, slik at det blir vanskelig for landet å vokse ut seg av problemene», sier Jacob Graven.
Rekordhøyt rentespenn til Tyskland
Ratingburauet Moodys senket tirsdag kveld vurderingen sin av Portugals langsiktige kredittverdighet til såkalt «junkstatus».
Foruten å medføre kraftig stigende renter for Portugals statsobligasjoner, har det også påvirket investorenes syn på de andre eurolandene, som bakser med store gjeldsmengder og en svak økonomisk utvikling.
For Italias vedkommende kommer markedets reaksjon først for alvor fredag med de andre hendelsene.
Det har medført at den effektive renten på Italias 10-årige statsobligasjoner fredag ettermiddag stiger 5,35 prosent.
Dermed er rentespennet til de tilsvarende tyske statsobligasjonene rekordhøyt (2,45 prosentpoeng), noe som indikerer investorenes stigende mistro til den italienske statens økonomiske framtiden.