• Laster aksjedata...

Noen sier at mye av risikoen for en resesjon og et krakk i aksjemarkedet er tatt vekk ved at de store sentralbankene (FED EU, osv) trykker penger og støtter opp om aksjekursene. Er du enig i dette? og er risikoen for en resesjon(gitt at Fiscal Cliff blir utsatt) lite sannsynlig?

Jeg er enig i at risikoen er redusert pga sentralbankstimulansen. Men den er ikke borte. Slik jeg ser det er det tre store risikoer, nevnt i urangert rekkefølge: 1. Fiscal cliff (som jeg tror bli utsatt, uten at det betyr at USAs statsfinansproblemer er løst på lengre sikt), 2. at europa faller inn i en kraftig resejon (dette er ikke vil hovedprognose) og 3. at vekstavmatningen i Kina ikke kun blir moderat, men kraftig, til en BNP-vekst godt under 7% (det er heller ikke min hovedprognose).