• Laster aksjedata...

Boligfinansiering greies typisk med en utbetaling til selger på 5 %, et lån med sikkerhet på 80 % og de resterende 15 % prosent i form av et boliglån alt etter hvor mye du har spart opp i forveien. Er det nå også den best løsningen for deg?
Boligfinansiering tilpasset din situasjon

Spesielt ved kjøp av nytt bolig, er det viktig at Dere gjør dere noen tanker om deres kommende framtid. Det kan bare spås om framtiden, men overvei likevel hvordan Dere forventer framtiden vil utvikle seg for familien. Det er mulig, at en boligfinansiering etter ovenstående oppskrift passer fin til dere, men det kan også være, at Dere vurderer framtiden usikker, eller motsatt at Dere forventer en vesentlig stigning i deres inntekt.

Fleksibel boligfinansiering

Boligfinansiering Er deres privatøkonomi noenlunde stabil år etter år, uten store utsving i lønninntekt eller kostnadsnivå, er det meget sannsynlig at deres boligfinansiering vil ligne det første eksemplet. Det vil avgjort være det billigste for dere og det er styr på de fast kostnadene mange år fram.

Forventer Dere derimot en kraftig stigning eller et fall i deres inntekt, kan det være Dere skal overveie en fleksibel boligfinansiering. Det vil med andre ord si at Dere får høyere frihet til å kunne nedbetale ekstraordinært langsomt eller rask – alt etter deres situasjon. Et boliglån er typisk dyrere enn ett lån med sikkerhet, men kan i noen situasjoner vise seg å være den best løsningen, når boligen skal finansieres.

Spør deres bankrådgiver

Det er viktig at Dere legger kortene på bordet, når Dere snakker med dere bankrådgiver. Fortell alltid ærlig om dere kommende situasjon, så bankrådgiveren kan hjelpe dere best mulig. Selv om Dere forventer en nedgang i dere privatøkonomi, så forklar hvorfor Dere forventer nedgangen, samt når Dere forventer å komme ovenpå igjen. Enhver god bankrådgiver har forståelse for at det kan gå opp og ned, men det er også forståelig nok, hvis vedkommende gjerne vil kjenne til sannheten. Et godt samarbeid med deres bankrådgiver bør sikre dere den best boligfinansieringen.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.