• Laster aksjedata...

Flere unge i Colorado bruker cannabis og det fører til mer kjøring i ruspåvirket tilstand.  Antall førere påvirket av marijuana i dødsulykker har gått opp fra 7 prosent i 2007 til 16,5 prosent i 2012.
Det er et høyt tall, og økonomisk sett så får tallene store konsekvenser i forbindelse med forsikringsutbetalinger og andre utgifter i forbindelse med ulykkene.
Se også Dagbladet
Konsekvensene brer også om seg blandt andre enn de som er direkte invilverte. Barn og dyr er ofte passasjerer i bilene som forulykker.
Rehabilitering og omplassering av barn koster samfunnet store summer, som kunne vært unngått med en restriktiv narkotikapolitikk.
bilkrasj