• Laster aksjedata...

Opptil 13 prosent av Statens Lånekasse for Utdannings kunder betaler ikke ned lånet sitt, flesteparten av disse fordi de har flyttet utenlands. Om det er av egen vilje eller andre bakenforliggende årsaker vites ikke med sikkerhet.
Totalt har Lånekassen i overkant av fire milliarder kroner utestående, rundt 360 millioner av disse hos tidligere studenter som nå har flyttet til utlandet. Enten for å arbeide eller studere videre, noe som bidrar til å gjøre arbeidet med å innkreve studielånet komplisert. Lån fra private som Lendo eller andre kan ikke flyttes fra på den måten.
Ved misligholdte utdanningslån overfører Lånekassen saken til Statens Innkrevingssentral som arbeider videre med saken. De forsøker så vidt det er mulig å komme i dialog med låntaker for inngåelse av nedbetalingsavtaler eller de tar saken videre til inkasso og tvangstiltak iverksettes. I Norge innebærer dette for eksempel trekk i enten lønn eller trygdeytelser, eller beslag i eiendom eller andre verdier. I verste fall med personlig konkurs for lånetakeren som resultat.
Dette er en tidkrevende prosess, spesielt rettet mot utlandet, og for å få bukt med problemet har Statens Innkrevingssentral inngått samarbeide med aktører over hele Europa for å kreve inn pengene.
En av årsakene til de manglende innbetalingene kan være at kronen er så sterk på det internasjonale markedet, at låntakerne simpelthen ikke har råd til å betale dersom de befinner seg i et lavkostland. Da anbefaler Lånekassen at de umiddelbart tar kontakt for å komme i dialog om en eventuell avtale.