• Laster aksjedata...

15.06.2004
Omkring 200 kunder skal ha 3-5000 kr. tilbake fra Fona, etter at de hadde leid radio/tv-utstyr i 5 år hvoretter det var dem. «Leie utstyret i fem år og kjøp det deretter for en krone». Det var betingelsene for en rekke leieavtaler i Fona. Men i realiteten var det tale om kjøp på kreditt, og så er forbrukerne under falske forutsetninger blitt lokket til å betale en høy pris for varene. Sakene er blitt ført gjennom hele rettssystemet av Forbrukerombudet, og etter lagmannsrettens dom hadde Fona erkjent at avtalene var ulovlige, men ville ikke betale penger tilbake til kundene. Det har Høyesterett nå avgjort at de skal i to konkrete tilfeller. Fona har deretter meddelt at de vil betale penger tilbake til omkring 200 kunder.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.