• Laster aksjedata...

fondsaksjer, friaksjer, nyutstedte aksjer som i et aksjeselskap tildeles aksjeeierne uten at selskapet tilføres ny kapital, men på grunnlag av en fondsemisjon.
Fondsaksjer tildeles aksjeeierne i samme forhold som de fra før eier aksjer i selskapet.
——————————-
fondsemisjon, utvidelse av aksjekapital ved overføring fra fond til aksjekapital. Fondsemisjon er en rent regnskapsmessig transaksjon som ikke tilfører selskapet ny kapital.
Fondsemisjon kan enten gjennomføres ved at det utstedes et antall nye aksjer, såkalte fondsaksjer, eller ved at aksjenes pålydende forhøyes.