• Laster aksjedata...

Selv om københavnske leiligheter er falt 15-20 % i pris, får kjøperne stadig betydelige rabatter på den senest offentliggjort prisen, viser redaksjonens gjennomgang av 10 avslutta handler i Københavnsområdet. På landsplan er det intet, som taler for at bildet ser annerledes ut, men kjøperne skal likevel ikke sette nesen opp etter 15-20 % rabatt, lyder det fra eiendomsmeglerkjeden EDC. Boligsalg BOLIGKØB: Har du tilstrekkelig tålmodighet og er du god til å forhandle om prisen, kan det i noen tilfeller være flere hundre tusentall kroner å spare ved å gi et lavere bud på din drømmeboligen, enn bare betale den prisen som eiendomsmegleren forlanger. Redaksjonens stikkprøveundersøkelse på det københavnske boligmarkedet viser at 9 ut av 10 leiligheter blir solgt til priser, som ligger 3-15 % under den offisielle salgsprisen. I gjennomsnitt viser miniundersøkelsen at de 10 leilighetene er blitt solgt 7 % under meglerens utbydde pris. Det siste prisfallet på leilighetene kommer i de mange tilfellene etter at prisene i forveien er satt ned med 10-15 % siden leiligheten ble satt til salg første gang. Eiendomsmeglernes argumentasjon om at prisen nå er «den riktige», da leiligheten allerede er satt ned i pris, ser dermed ikke ut til å holde vann. På den annen side viser stikkprøven også at kjøperne ikke bør sette nesen opp etter eksorbitante rabatter på 15-20 % av salgsprisen, hvilket EDC-Gruppen da også tidligere har ledet i en generell kommentar til utviklingen på landsplan.. «Den omfattende framstillingen av krise på boligmarkedet har fått mange kjøpere til å anta at det kan slåss både 15 og 20 % av den utbydde salgsprisen, men sånn er virkeligheten ikke. Mange steder er salgsprisene slett ikke falt, men faktisk steget gjennom 2007. Dessuten er det slik, at de boligene som settes til salg i dag utbys til en realistisk salgspris, og de, som har vært til salg gjennom lengre tid allerede er justert ned i pris», sier kommunikasjonsjef, Jan Nordmann fra EDC-gruppen. Størst prisavslag på nybygget leiligheter Redaktionens undersøkelse viser en utpreget tendens til at kjøperne får det største prisnedslaget på de mange nyoppførte leiligheter i København. Eksempelvis ble en leilighet på Clara Pontoppidans Vej i november utbudt til 1.995.000 kroner, mens skjøtet på samme leilighet ble tinglyst i januar med en kjøpspris på 1.895.000 kroner. Et annen eksempel dokumenterer at en leilighet på Amerika Plads på Østerbro i august ble utbudt til 3.595.000 kroner, mens skjøtet på den samme leiligheten er tinglyst i januar til en pris på 3.100.000 kroner. I forveien var prisen på leiligheten satt ned med 9,5 %. Også på det ellers populære Islands Brygge har det vært mulig å oppnå betydelige rabatter. Slik er en nyoppført leilighet i H.C. Hansens Gade i skrivende stund satt til salg til 4.895.000 kroner, mens en identisk leilighet i samme oppgang, men en etasje høyt oppe, i januar ble registrert solgt for 4,5 mill. kroner. Også her var en tidligere prisnedsettelse på 600.000 kroner ikke til hinder for enda et avslag i prisen på denne gangen 295.000 kroner. Også moderate rabatter Ifølge stikkprøven kan du som boligkjøper likevel ikke være sikker på, å oppnå en rabatt i den høye enden av skalaen. Slik er en eldre toroms leilighet i Ourøgade på Østerbro satt til salg for 1.595.000 kroner, mens en tilsvarende leilighet ifølge Statstidende nettopp er solgt for 1.520.000 kroner, hvilket gir en rabatt på beskjedne 4,4 %. Med til historien hører likevel at anledninger i den handle om bebyggelsen ble solgt for 2 mill. kroner for et par år siden. Også i et eksempel med en nybygget leilighet i Wildersgade på Christianshavn, ble det bare tale om en rabatt på 3-4 %. Leiligheten ble i Statstidende registrert solgt for 3,5 mill. kroner i januar, mens en tilsvarende leilighet i samme oppgang, men en etasje nedenunder, er satt til salg for 3.625.000 kroner. Den annonserte leiligheten er likevel i forveien satt ned med 370.000 kroner fra opprinnelig 3.995.000 kroner, hvilket altså ikke har vært noen forhindring for en prisnedsettelse på 125.000 kroner.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.