• Laster aksjedata...

Spørsmål om skatt 2008:
Fått utbetalt forsikring i forbindelse med uførhet som er skattefri, men hvor skal denne føres inn?
Siden både kona og jeg er uføre, er det riktig at vi skal lignes i klasse 1?
Svar:
Du bør føre opp utbetalingen for å forklare økningen i formuen. Dette i posten for andre opplysninger.
Så lenge begge har uførepensjon skal dere lignes i skatteklasse 1.