• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Kan man skrive av fradrag på barnepass/ barnehage når man er hjemme med baby i mammapermisjon og i tilleg et barn som er i barnehagen? Kan man da føre opp begge?
Ja, det kan du! En ukjent og litt rar regel.
Det betyr at dere kan få foreldrefradrag for utgifter inntil 40.000 kr (25.000 for barn 1 og 15.000 for barn 2.) Men altså bare fradrag for utgifter dere har hatt. Dvs ca 28.000 kr for fulltidsplass i barnehagen.
I tillegg kan dere få fradrag for kjøring til og fra barnehagen hvis dere har kjørt omvei i forhold til arbeidssted.
Følg med, det kommer sak om dette på dinepenger.no om en dag eller to.