• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Jeg reiser totalt 118 km pr dag til og fra jobb. I tillegg bruker jeg bilen i jobb og kjører mellom 4000-5000km i året i jobbsammenheng. Bilen blir kun brukt i jobbsammenheng, da jeg har annen privatbil som jeg bruker til alle andre formål. Hva har jeg mulighet for å kunne kreve som fradrag?
Vi antar at du eier begge bilene selv. Kjøring til og fra jobb får du vanlig reisefradrag for 1,50 kr pr km. Før opp i regnestykket i post 3.2.8.
Kjøring i jobben bør du få refundert via jobben, da får du dekket alle utgifter uten skatt.
Hvis du ikke får dette dekket, kan du trekke fra kjøring som faktisk utgift (3.65 kr pr km). Men dette må da trekkes fra i post 3.2.2, og kommer i stedet for minstefradraget. Det betyr at du må finne utgifter for over 72.800 kr (satsen for minstefradaget) for å få glede av det fradraget.
NB: Hvis bilen er eid av firmaet ditt, og er «yrkesbil» altså arbeidsbil du får bruke uten at du betaler for det, får du ikke reisefradrag. Hvis bilen er firmabil som du beskattes for bruken av, får du reisefradrag.