• Laster aksjedata...

Skatt 2011
kan man få fratekk for kiropraktor og reseptbelagte medisiner?går dette under høye medisinske utgifter?må der evt være over en viss grense?
Du kan få fradrag for store sykdomsutgifter når sykdommen er varig. Skattemyndighetene har definert varig til å være minst to år.
Hvis sykdommen er varig, kan du få fradrag hvis du har utgifter over 9.180 kroner. Har du utgifter over dette, får du da fradrag fra første krone.
Sett opp en oppstilling på eget ark, og før summen til fradrag i post 3.5.4.
(Ta vare på kvitterigene, så du kan sende kopi hvis det spørres etter dem.)