• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Hvor fører jeg opp fradrag for kurtasje ved aksje kjøp/salg i selvangivelsen?
Kurtasjen skal automatisk være lagt til inngangsverdien (kjøpssummen) på aksjene dine – eventuelt trukket fra realisasjonsverdien (salgssummen). Det er derfor ikke noen egen post for kurtasje.
I den forenklede akjseoppgaven som du skal ha fått tilsendt i posten, kan du sjekke de forhåndsutfylte tallene opp mot sluttsedler fra aksjemegleren. Dersom du finner ut at kurtasjen ikke er tatt med, retter du dette opp i skjema RF-1088K i Altinn og sender skjemaet elektronisk til Skatteetaten.
Etter få dager får du tilsendt en oppdatert oppgave under «Mottatt» på «Min hovedside» i Altinn med beløp i postene 110-140 som skal stå i selvangivelse