• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Jeg har noen amerikanske aksjer notert i USA som har betalt meg utbytte i løpet av 2010. På disse har jeg blitt trukket 15% kildeskatt. Kan dette trekkes fra på selvangivelsen og hvor gjør jeg dette?
Mottar du utbytte fra dine utenlandske aksjer må du normalt – som i ditt tilfelle – betale såkalt kildeskatt til landet selskapet hører hjemme i. I de fleste land – derav USA – er kildeskatten 15 prosent, men den kan også være høyere.
Kildeskatten er fradragsberettiget, men du må føre opp fradraget selv. Du må levere skjemaet RF-1147 «Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet (kreditfradrag) for lønnsmottakere, pensjonister og personlig næringsdrivende». Husk at fradraget må kunne dokumenteres. Ta derfor vare på kvitteringer eller skattesedler fra utenlandske skattemyndigheter.
Du slipper imidlertid ikke unna norsk skatt på utbytte eller gevinst fra utenlandske aksjer. Og siden utenlandske aksjer ikke registreres i Aksjonærregisteret, må du fylle ut RF-1059 «Aksjer og fondsandeler mv. 2010»