• Laster aksjedata...

Spørsmål om skatt 2008:
Vi har felles barn og hus med felles gjeld. Hun har ca 135000,- i uførestønad men jeg hadde ca 685000,- i lønn inkl. feriepenger.
Fradraget for renteutgiftene tilfalt meg. Det jeg lurer på er om vi kan overføre fradraget for renteutgiftene fra meg til henne, og i så fall, har jeg da krav på å skatte i skatteklasse 2??? Siden hun da får en lavere nettoinntekt på godt under 38 000,-, og jeg da blir sett på som eneforsørger for familien?
Svar:
Det er ikke noe å hente på å overføre rentene til henne. Fordelen i skatteklasse 2 er at du får et ekstra personfradrag på 38.850 kroner. Men dette utnytter hun allerede.
Den eneste effekten du oppnår ved å skattelegges i klasse 2, er at hennes inntekt får toppskatt med 12 prosent. Altså et tap på over 16.000 kroner.