• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Jeg har sammen med min kone (som er bosatt og arbeider i Sverige) kjøpt leilighet i Stockholm. Vi eier og har lån (3.6 MSEK) på denne boligen sammen. Hvordan er det med fradragsrettighetene for lånerentene; Er de noen form for begrensinger i rentefradrag for meg, la oss si at jeg fører opp hele gjeldsrenten på min norske selvangivelse ettersom jeg har høyest inntekt? Noen andre ting å tenke på?
 
Dersom du er skattemessig bosatt i Norge i henhold til norsk intern rett og i henhold til den nordiske skatteavtalen, så kan du føre opp hele rentefradraget på din selvangivelse. Gjeldsrentefradraget skal ikke reduseres, da fast eiendom i Sverige ikke er unntatt fra beskatning i Norge etter den nordiske skatteavtalen. Det forutsettes at du ikke eier fast eiendom i et annet land der slik eiendom i henhold til en skatteavtale er unntatt fra beskatning i Norge. En oversikt over disse landene finner du blant annet i rettledningen til selvangivelsen under emnet Fast eiendom i utlandet (s. 28)