• Laster aksjedata...

Skatt 2011
I 2010 handlet jeg aksjer for ca 700.000 kr (kjøp + salg). kan jeg føre følgende fradrag?
Fradrag for utgifter til
1. internettabonement for aksjehandel
2. blekkpatroner til skriver (utskrift av handelsoppgaver)
3. utgifter til selskapet som handler aksjer for meg som årsgebyr
 
Er du aktiv aksjeeier har du krav på fradrag for økonomiske tidsskrifter og aviser, eventuelt telefon og andre utgifter knyttet direkte til dine investeringer. Det må være et visst beløp (ca 50.000 kr eller mer) samt en viss aktivitet i dine plasseringer for at dette skal bli godkjent. Fradraget føres i post 3.3.7.
Kurtasje både ved kjøp og salg av aksjer er også fradragsberettiget. Dette skal imidlertid være lagt til eller trukket fra inngangsverdi og/eller realisasjonsverdi. Dette sjekker du ved å kontrollere den forenklede selvangivelsen du får tilsendt i posten opp mot sluttsedlene du har fått fra din aksjemegler.