• Laster aksjedata...

Framleie betyr at Dere leier en annen bolig i en fastlagt periode
Den aller størst fordelen er, at det er rimelig praktisk å finne en framleide bolig. Dere binder dere ikke, så hvis Dere på et tidspunkt vil flytte, kan Dere rask, lett og billig si opp dere bolig.
Bor Dere til leie i mer enn 2 år, faller leien inn under den vanlige leieloven, og Dere kan ikke sies opp. Ulempen er at F remleie normalt høyst varer 2 år og er derfor en forholdsvis kortsiktig løsning.
Økonomi
Det er ingen fast regler for innskudd per depositum eller husleiens størrelse. Som leieboere kan Dere søke boligsikring, som er et skattefritt husleietilskudd fra det offentlige.
OBS!
* Dreier det seg om en boligforening, så sjekke at foreningen har godkjent framleien.
* Noen framleieboere krever høyt leie, enn de selv betaler. Sjekk evt. hos Husleienævnet eller Leieboernes Landsorganisasjon om prisen er rimelig
* Hvis Dere kommer ut for at Dere blir tilbudt en bolig eller ekstra fordeler mot å betale dusør eller gebyr, så bet om en kvittering. Det er dere eneste mulighet for å kreve pengene tilbake, når Dere flytter
* Les av elektrisitet, vann og varme ved innflytting – og avtal med utleier hvordan utgiftene skal deles
* Når Dere på et tidspunkt sier opp leiemålet, så unnlat å betale husleie i det antallet måneder som svarer til innskuddet. Så unngår Dere problemer med å få dere penger tilbake
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.
Dere daglige økonomi
Det er mange fordeler ved å samle sin økonomi det samme stedet
Start med å legge et budsjett, så får Dere overblikk over dere daglige økonomi, og hvilke behov Dere har. Finn ut av noe som er praktiskest, billig og gir dere det best overblikket – det avhenger fullt ut av dere behov.

Flytte og flytte inn
Når Dere flytter sammen, er det noen utgifter – både til selve flyttingen og til istandsetting og innredning. Få et raskt overblikk over hva det kommer til å koste dere
Legg budsjett
Legg et budsjett, og få et overblikk: Svarer dere forventet utgifter til dere forventet inntekter?
Nettbank og telefonbanken
Med kontoer hos Nordea kan Dere gå i banken uavhengig av tid og sted – Dere får total fleksibilitet og overblikk med Nettbank og telefonbanken, dessuten har Dere mange muligheter for rådgiing og beregninger.
Fordelsprogram
I sparer penger og besvær ved å bruke samme bank. Til og med får Dere flere fordeler i våre Fordelsprogram. Det betyr bedre rente og flere muligheter. Det er ganske enkelt: «Jo mer Dere samler – dess flere fordeler.»
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.