• Laster aksjedata...

Lav skatt på pensjoner gjør det opplagt å flytte til Frankrike i den tredje alderen – særlig hvis man har store privattegna pensjonsordninger. FRANKRIKE: Frankrike er en av de mer populære reisemålene for ikke minst danske pensjonister. Det skyldes at den danske dobbeltsbeskatningavtalen med Frankrike gir franskmennene beskatningsretten over løpende pensjonsutbetalinger. Og da skatten er lavere i Frankrike enn i Danmark, kan det være med til å lindre pensjonisttilværelsen. På andre områder er det likevel knapp så skattemessigt attraktivt å bosette seg i Frankrike, idet man bl.a. må stille inn seg på å skulle betale formuesskatt. Også arveavgift er en del mer skrammer enn her. Lavere marginalskatt Vanlige lønnstaker beskattes en del lempelig enn i Danmark med en høyeste marginalskatt på 48 %. Og det meldes tilogmed om at en kommende fransk skattereform vil medføre en drastisk reduksjon av den – med danske øyne – i forveien mer lave marginalskatt (den høyeste marginalskatten vil fremover ligge på 40 %). Til gjengjeld er både de arbeidsgiver- og lønnstakerbetalte sosiale bidrag en del større enn i Danmark. Foruten det bedre klimaet og det franske kjøkkenet er det altså først og fremst dobbeltsbeskatningavtalen mellom Frankrike og Danmark omkring pensjonsordninger med løpende utbetalinger, som lokker mange dansker til det fransken. Det er nemlig Frankrike, som har beskatningsretten til disse, liksom det også er Frankrike, som har beskatningsretten til sosiale pensjoner så som AFP og folketrygd. Private ordninger best Det er en del forskjell på hvordan løpende pensjonutbetalinger beskattes i Frankrike, avhengigt av om det er tale om privattegna ordninger eller arbeidsgiverordninger. Dessuten avhenger beskatningen også av om det er tale om en ratepensjon eller en livrente. Generell beskattes private ordninger mer lempelig (hvor opp til 70 % av utbetalinger er skattefrie), og arbeidsgiveradministrerte ordninger hardt. Men likegyldig hvilken pensjonsordning man har, vil skatteprosenten likevel være vesentlig vennligere enn i Danmark. DE FRANSKE SKATTER OG AVGIFTER. Inntektsskatt Den franske inntektskatteskalaen kan ikke skremme en skatteplaget dansk lønnstaker. Den høyeste marginalskatten er 48 %, og den inntreffer først ved inntekter over 363.000 kroner. Og for ektepar heter den øverste progresjonsgrensen det dobbelte. Sosiale avgifter Til gjengjeld for de lavere inntektsskattene er bl.a. de lønnstakerbetalte sosiale avgifter høyere i Frankrike enn her, og passive inntekter pålegges sosiale bidrag på 11 %. Under vis betingelser er det likevel mulig å forbli i det danske sosiale systemet i opp til 3 år etter fraflytting (som lønnstaker) med dit hørende lavere avgifter. Folketrygdsmottakere kan unngå sosiale bidrag på passive inntekter. Arveavgift Er man bosatt i Frankrike, når man går av ved døden, må arvingene finne seg i å skulle slippe helt opp til 40 % i avgift (mot 15 % her – på nær ektefeller, hvor den er 0 %). Det er likevel bare for formuer over godt 6,3 mill. kroner, at avgiftsprosenten er 40 %. Formuesskatt. Hvor formuesskatten for lengst er avskaffet i Danmark, kreves den stadig i Frankrike, hvor den kan utgjøre opp til 1,8 % årlig av formuen. Formuer opp til knapp 5,5 mill. kroner er likevel helt unntatt formuesskatt. Aksjeavanseskatt. aksjeudbytter og aksjeavanser beskattes temmelig lempelig. Skatteprosenten for utbytter går fra 14 % opp til 35 %, mens avanser beskattes med 27 %. Ejendomsavanseskat Skatten på fortjeneste ved salg av fast eiendom er som utgangspunkt 27 %. Er det tale om en primære boligen, eller har eiendommen vært eide i mer enn 15 år, slipper man likevel skatten. Kapitalindkomstskat. Renteinntekter beskattes som vanlig inntekt, mens det ikke er fradragsrett for renteutgifter. Moms Satserne er differensierte, hvor den vanlige (og høyeste) utgjør 19,6 %. For matvarer er satsen 5,5 %. Selskapsskattesats Selskapsskatten utgjør 15-33,33 %, hvor de 33,33 % betales av overskudd større enn godt 285.000 kroner.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.