• Laster aksjedata...

Tar opp du en boligkassakreditt, skal du blant annet vokte deg for dyrt papirarbeid. Og vær klar over at produktet ofte heter noe forskjellig fra bank til bank. Her er en rekke gode råd om låntypen. Kassakreditt Husk at … – Du finner de billigste lånene på internettet. – Jo mindre sikkerhet du stiller på din boligkassakreditten, jo mer forskjelligt er bankenes priser. – Jo høyt din boligen er vurdert i forhold til det ønsket lånet, jo lavere renter kan du få. – Du betaler renter på lånet. Derfor er det ingen grunn til også å betale etableringskostnader. – Du skal betale 1.400 kroner pluss 1,5 prosent av boligkassakreditten i tinglysningsavgift. Det gjelder, uansett hvilket finansinstitusjon du velger. Søtt barn, mange navn Pengeinstitutterne er oppfinnsomme, når det kommer til navn på produktene – ensartede ytelser heter ofte noe forskjellig fra bank til bank. Det gjør det ikke likefrem praktisk og mer overskueligt å være bankkunde, men kanskje det nettopp også er hensikten. Følgende navn er uttrykk for det samme: Boligkassakreditt prioritetslån og totalkonto. Høysrentekonto garantskonto, oppsparingsskonto, innskuddskonto. Stiftelsesgebyr etableringskostnader, stiftelsesprovisjon. Unngå dyrt papirarbeid Skandiabanken blir av penger Privatøkonomi kåret til den billigste banken i årets bankguide. En del av forklaringen er, at den er en av 7 banker, som ikke tar seg betalt for papirarbeidet med å tildele kundene en boligkassakreditt. De øvrige bankene tar fra 1.000 kroner og helt opp til 9.650 kroner, som er Vorbasse-Hejnsvig Sparekasses pris for etablere lånet. Det er en uhørt høy pris, og så er det ikke engang fradrag for bankens papirarbeid. I motsetning til renter er det bare ett skattefradrag for gebyr, hvis lånet har en avtalt løpetid på under to år.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.