• Laster aksjedata...

Grameen Bank, «landsbybanken», finansinstitusjon i Bangladesh. Delte Nobels fredspris for 2006 med bankens grunnlegger, Muhammad Yunus, for sin pionérinnsats for mikrokreditt. Grameen Bank ble formelt etablert 1986 etter at Yunus i noen år hadde ledet forprosjektet Grameen Rural Bank Project. Norge gav 400 millioner kroner i støtte over en tiårs periode, inntil Grameen Bank kunne stå finansielt på egne ben. Bankens særegne konsept er mikrokreditt eller mikrofinans: Små lån gis til fattige mennesker som ikke har den økonomiske sikkerheten som trenges for å ta opp lån i vanlige banker. Ved prisutdelingen i desember 2006 hadde banken nærmere sju millioner låntakere i 73 000 landsbyer i Bangladesh; 97 % av låntakerne var kvinner, ifølge prisvinnernes egen informasjon. I perioden 1983–2006 skal banken ha gitt smålån til et samlet beløp på ca. 45 milliarder kroner. Fra utgangspunktet Grameen Bank har ideen om mikrokreditt spredt seg til land over hele verden.
Grameen Bank arbeider ut fra bestemte grunnprinsipper. Banken låner ut penger til prosjekter hvor låntakerne i utgangspunktet har erfaringer og kunnskap. Låntakerne organiseres i grupper på fem deltakere. Strengt tatt låner banken ut penger til grupper heller enn til enkeltpersoner. Når hver enkelt får lån, påtar gruppemedlemmene seg et solidarisk ansvar for lånet. Gruppen danner seg selv, og bestemmer selv hvem som kan komme inn som medlemmer. Gruppen setter opp tilbakebetalingsplaner, og låntakerne forplikter seg til regelmessige innbetalinger. Det legges vekt på læring gjennom aktiv deltakelse i egen og andres etableringsprosess.