• Laster aksjedata...

Nyheter om gullprisene

———————-

18-07-11: 08:32

Oljeprisene faller mandag morgen, og særlig Nordsjøoljen blir påvirket av at det i den nærmeste framtiden ventes et lavere forbruk i Europa, som følge av gjeldskrisens effekt på veksten.

– På global plan ser det ut til at vi opplever et midlertidig fall i etterspørselen, men det forventer vi endrer seg i løpet av de kommende månedene, med mindre det skjer noe uventet på de finansielle markedene eller gjeldskrisen blir forverret, sier Ben Westmore, energiøkonom ved National Australia Bank, til Bloomberg News.

Nordsjøoljen faller mandag morgen med 0,22 prosent og prises til 117,00 dollar per tønne, mens WTI-oljen handles i 97,21 dollar per tønne, noe som er et minimalt fall på 0,03 prosent siden i går.

Gull stiger med 0,48 prosent, og er oppe på en den rekordhøye prisen 1597,70 dollar per ouncer. Det er den fortsatte usikkerheten omkring den amerikanske økonomien, samt den europeiske gjeldskrisen som gjør gull til en populær alternativ investering.

Kobberprisen stiger med 0,7 prosent metallbørs i London, og handles til 9735,00 dollar per tonn. Det er forventninger om en økt kinesisk etterspørsel i de kommende månedene, hvor regjeringen har annonsert store investeringer i infrastrukturen.

———————-

20-04-11

Gull tiltrekker investorer i en urolig og usikker tid. Og med de nåværende usikre økonomiske og geopolitiske tidene, er det tradisjonelt relativt verdisikre metall igjen i vinden som et sted, hvor likviditet fra salg av mer volatile og risikohefta investeringer – hvis tingene går helt galt – kan plasseres med sinnsro.

Det har igjen gjort gull til mange spekulanters favoritt, hvor «parkerte» penger kan hvile i fred.

Den store interessen har drevet gullprisen til nye høyder og med overskridelsen av 1500 dollar per troyouncer – som svarer til 31,1 gram – synes gull og som mange andre råvarer nå dyrere enn noensinne.

Eller er det?

For hvis man justerer gullprisen for inflasjon, er det fremdeles langt til tidligere tiders pristopp. Og hvis man som danske samtidig tar høyde for at prisen avregnes i amerikanske dollar, blir forskjellen enda større.

Tilbake i januar 1980, nådde gullprisen 825,50 dollar per ouncer og ifølge Minneapolis Feds kalkulasjoner, svarer det i nåtidens penger til 2212 dollar per ouncer.

Og med en dollarkurs mot kroner i januar 1980 på ca. 5,40 svarer det til en gullpris i 1980 på 11.945 kr. per troyouncer eller 384,08 kr. per gram.

Sees det så på dagens gullpris 1502,50 dollar og den aktuelle dollarkursen på 5,1450, svarer gullprisen til 7730 kr. per ouncer eller 248,56 kr. per gram.

Dermed er gullpris fremdeles knapp 35 prosent lavere i dag enn for vel 31 år siden.

———————-

Onsdag 20. april 2011, 11:22

I dag er en merkedag for gull som for første gang noensinne koster over 1500 dollar per ouncer. Og ingenting tyder på at prisen vil falle foreløpig, vurderer analytiker.

Prisen for gull nådde i dag for første gang noensinne opp på 1500 dollar per ouncer (31 gram), noe som svarer til vel 252 kroner for ett gram.

Det er de lave rentene i kjølvannet av finanskrisen sammen med en stigende inflasjonsfrykt i det meste av verden som over de siste parene år har drevet opp prisen på gull, påpeker råvareanalytiker Christin Tuxen fra Danske Bank overfor Business.dk

Den siste måneden er gullprisen steget med seks prosent, og de siste dagenes stigende gullprisene er en konsekvens av at kredittvurderingsbyrået Standard & Poors – såfremt USA ikke får styr på det gigantiske budsjettunderskuddet – overveier å nedgradere de amerikanske statsobligasjonene, vurderer Christin Tuxen.

«Det har skapt tvil om dollarens status i fremtiden og fått mange investorer til å flytte investeringene deres over i virkelige aktiva som gull», sier hun og kaller en gullpris over 1500 dollar for «psykologisk viktig».

———————-

28. januar 2009, 13:08

Diamanter er kanskje kvinners beste venn, men det er nå gull som smykker de fleste kvinnenes festskrud. Faktisk er det siden 2001 blitt brukt mer gull enn det kommer opp av gullgruvene, og det påvirker selvfølgelig gullprisen.

«Kjøp gull, og grav ned det i bakhagen.» Det var det kontante budet fra økonomen Marc Faber på investeringsselskapet Skagen Fondenes nyttårskonferanse for et par uker siden.

Marc Faber er alvorlig bekymret for den pågående økonomiske krisen, og når det er krise, så vender mange seg typisk mot gull. Faktisk er gullprisen alene siden begynnelsen av november steget med vel 25 prosent, slik at en Troy ouncer nå koster knapp 890 dollar. Det svarer til en kilopris på vel 162.000 kr.

Synkende produksjon støtter gullpris
I 2008 ble det gravd 2400 tonn gull ut av gullgruvene, noe som var et fall på 4 prosent i forhold til 2007. Faktisk er den globale gullproduksjonen falt hvert år siden 2001. Til sammenligning svarer siste års produksjon til den italienske sentralbankens gullreserver.

Det mer er, så er etterspørselen på gull langt høyere enn produksjonen. I 2007 ble det brukt 2400 tonn gull alene på smykkeproduksjon. Hit kommer vel 310 tonn som ble brukt i elektronikkproduksjon, 93 tonn til annen industriproduksjon og så ble det brukt 57,8 tonn av tannleger til gullplomber.

Endelig var det etterspørselen fra investorer i form av gullbarre og gullmynter. Det var i 2007 til sammen vel 656 tonn.

Sentralbanker selger ut av gullbeholdningen
Det innebar at det samlet stek ble brukt 1100 tonn mer gull enn det kom opp av minene. Differansen ble utliknet ved at verdens sentralbanker solgte 501 tonn fra gullreservene deres, mens 967 tonn kom fra omsmelting av smykker og gjenbruk av gull fra kabler, printplater og annen elektronikk.

«Grunnleggende har vi et positivt syn på gullprisen på lang sikt, for selv om mange faktorer påvirker gullprisene på kort sikt, så bestemmes prisene på lang sikt av tilbud og etterspørsel, og det er en klar støtte for gullprisene at etterspørselen er større enn tilbudet», sier Evy Hambro til Business.dk.

Han er forvalter av Blackrock World Gold Fund som styrer en formue på 4,6 milliarder dollar, eller 26 milliarder kr. som er investert i gull, gullmineselskaper og andre edelmetall.

Gull velegnet til investering
«Holdningen Vår er at gull har en rolle å spille i nesten enhver investeringsportefølje. Det skyldes at gull ikke er korrelert med andre aktiva. Det betyr at gullprisen typisk faller når det går godt for for eksempel aksjer, mens den stiger når det går dårlig for aksjer. For eksempel steg gullprisen i 2008 med 44 prosent målt i engelske pund, mens engelske aksjer falt markant», sier Evy Hambro.

Man kan investere i gull ved å kjøpe gullbarrer eller gullmynter; ved å investere i et investeringsfond som kjøper gull, eller ved å kjøpe gullgruveaksjer. Blackrocks World Gold Fund investerer primært i gullgruveaksjer, men Evy Hambro advarer mot å investere i enkelte gullmineselskaper.

«Det er utrolig mange ting som kan påvirke et gullmineselskap, som gullreserver, streiker og så videre, så det er absolutt best å investere via et fond, for å spre risikoen», sier Evy Hambro.

Gull en vinner hvis inflasjonen hopper
For investorer er gull spesielt en god investering hvis inflasjonen begynner å stige kraftig. Inntil begynnelsen av 1970 hadde gull faktisk en viktig rolle i å kontrollere inflasjon, fordi en del av sentralbankenes seddelutstedelse skulle garanteres av gullreserver.

Inntil 1931 kunne man i Danmark veksle penger til en gullbarre på 12,5 kilo i Nationalbanken, men den muligheten er for lengst forspilt. Det er imidlertid mulig å røre ved en gullbarre i Nationalbankens resepsjon i Havnegate i København. Resten av de danske gullreservene på knapp 67 tonn ligger deponert hos Bank of England i London, hvor de ble fraktet til innen utbruddet av 2. verdenskrig.

Tjen penger på utlån av gull
I motsetning til aksjer og obligasjoner er ett av problemene ved å investere i gull at man ikke får et årlig utbytte, utover gleden ved å se på det gyldne metallet.

Det er imidlertid mulig å låne ut gullet sitt til investorer eller gullforbrukere. Det tjener man litt over 1 prosent på, noe som er mer enn man for eksempel for tiden får ved å kjøpe kortløpende amerikanske statsobligasjoner.