• Laster aksjedata...

Skattemæssigt er Hellas ikke like interessant som Spania og Frankrike. Men helt uten fordeler er landet ikke. HELLAS: Hellas er blant danskenes foretrukken reisemål, og i de siste årene er interessen for å kjøpe en bolig i det greske steget – i takt med at tilbudet av boliger er økt.

INNTEKTSSKATT Inntektsskatten utgjør mellom 15 og 40 %, hvor den høyeste satsen nås ved inntekter på over ca. 175.000 kroner.

PENSJON Det er ikke umiddelbar mye knep i å få sin danske pensjonen utbetalt i Hellas. Dobbeltsbeskatningavtalen landene imellom sier nemlig at det er Danmark, som har beskatningsretten av pensjonsutbetalingene. Så det er ikke derfor, at man skal flytte til Hellas som pensjonist.

RENTEINNTEKTER/- UTGIFTER I mange tilfeller vil det være mulighet for å oppnå dobbel rentefradrag ved bosetning i Hellas. Renteutgiftene vil nemlig ofte kunne trekkes fra både i Hellas og i Danmark. Eneste krav er, at de såkalte grensegjengerbetingelsene skal være oppfylt. Grensegjengerbetingelsene krever at minst 75 % av inntekten skal stamme fra Danmark. For pensjonister vil dette typisk være oppfylt, da pensjonsutbetalingene jo hitrøre fra Danmark. Oppfylt grensesgjengerbetingelsene, vil det være ubegrenset fradragsrett for renteutgifter – også prioritetsrente – utgifter for boliger beliggende i utlandet.

FORMUESSKATT Det kreves ingen formuesskatt i Hellas.

ARVEAVGIFT Avgiftssats på arv går opp til 20 % – med høyeste sats for beløp over godt 1,6 mill. kroner. Dessuten vil boet i Danmark også skulle betale avgift av verdien av boligen – likevel med fradrag for den avgiften som allerede er betalt i Hellas.

EJENDOMSSKATT
Det kreves ingen eiendomsavanseskatt i Hellas. Og eiendomsavansen vil også være skattefritatt i Danmark, hvis parsellhusregelen er overholdt. eiendomsskatt Det kreves ingen eiendomsskatt i Hellas, men derimot nesten symbolske eiendomsskatter. Derimot vil man stadig kunne bli krevde eiendomsskatt i Danmark etter de gjeldende reglene, hvis man ikke flytter sin bopelen til Hellas.

Skat AF LEIEINNTEKTER Leieinntekter beskattes som vanlig inntekt. Dessuten skal det også betales skatt herav i Danmark – likevel med fradrag for den skatten som allerede er betalt i Hellas.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.