• Laster aksjedata...

Vil gjerne skrive her litt om det første Aksje jeg noensinne kjøpte til pensjonssparingen min og en Aksje jeg løpende har supplert i og som jeg også forventer skal være i pensjonen mange år frem. Jeg kan selvfølgelig vel ergre meg litt over at jeg ikke fikk solgt noen aksjer i kurs 70, men siden jeg er langsiktig i pensjonen er det heller ikke meningen at det skal trades.

Herbalife selger diverse vekttapsprodukter, helsekostprodukter, sportsprodukter samt mye annet. Hovedproduktet deres er et frokostsprodukt kalt Formula 1, som er en slags ernæringsrik proteinshake som særlig er godt for personer som søker vekttap, da den «kickstarteren» folks stoffskifte fra morgenstunden. Grunnen til at jeg kjøpte denne Aksje for noen år tilbake og løpende har supplert opp i den, er at jeg simpelthen ser en stor framtid innen slike produkter. Verdens forbrukere blir mer og mer bevisste om deres kost og ernæring mv. og flere og flere personer vil gå over til å bruke ernæringsrike og vekttapsprodukter, ut over dette sportsprodukter til sportsutøvere mv.

Når jeg nevner Herbalife aksje vil en del av dere med det samme garantert skrike – Pyramidespill!

Og det er vel temmelig naturlig, for Herbalife ledelse skal selv bruke halvparten av hver eneste CC på å forklare hvorfor forretningen ikke er et pyramidespill. Herbalife er MLM – eller Multi Level Marketing firma, eller også kalt Network Markedsføring. Jeg kjenner personlig 2 distributører i Danmark som er svært høyt oppe i salgshierarkiet og som jeg derfor har kunnet rådføre meg med før jeg startet med å kjøpe aksjen og løpende har kunnet rådføre meg med hvordan salget utvikler seg i DK. Herbalife fikk siste kvartal en omsetning på over 1 mrd. $, men selskapet har faktisk bare 4500 ansatte. Hvordan kan dette så la seg gjøre? Det skyldes et globalt nettverk av over 2 mill. uavhengige distributører eller selgere om man vil. Hvor svart og andre personer ser en stor risiko i forretningen, er det der at jeg ser enorme muligheter. Hvor motiverte er salgsfolk i virksomheter hvor de kommer fra 8-16 og skal selge noen produkter i arbeidstiden deres, og kanskje får lov å få litt provisjon en gang imellom. Herbalifes distributører er som å ha 2 millioner utelukkende provisjonslønnede selgere som arbeider (i de tilfellene jeg kjenner) 60+ timer om uken for å bygge ut forretningen og øke salget. Man skal imidlertid ha med at en svært stor del av de 2 millionene distributører bare er vanlige kunder, som har fått en distributørlisens for å kunne kjøpe produktene med rabatt direkte av Herbalife, men som ikke arbeider effektivt med å skape en forretning ut av det. Man kan nemlig ikke kjøpe herbalife produkter fra Herbalife. Disse SKAL kjøpes gjennom en uavhengig distributør i Herbalife netværke. For å ta på et eksempel hvordan distributørene skaper verdi, både for seg selv og for Herbalife som virksomhet (og dermed jeg som aksjeeier) vil jeg ta utgangspunkt i en av mine bekjenter som er distributør. Han startet som distributør dengang han var studenter og hadde tiltenkt seg det som en studiejobb. Det betalte han ca. 1900 kroner for. Det er viktig å merke her at den personen som vervet ham til nettverket tjener 0 kr.!!!!!! på å verve ham. Det er det som er ulovlig at man tjener penger på å verve andre. Det gjør man ikke i Herbalife. Personen fikk raskt bygget opp en portefølje på ca. 10 kunder som hver måned kjøpte for vel 15.000 kroner av ham. Dermed tjente han allerede mer enn han fikk i SU da han fikk en «superstatus» og dermed lavere innkjøpspriser. Han introduserte deretter konseptet for 3 av studiekameratene hans, som så inntekten hans og gjerne ville prøve det. Den ene av personene hadde OK lett ved å skaffe kunder, de 2 andre hadde problemer med det. Personen jeg kjenner laget ikke flere kunder til seg selv, i stedet hjalp han sine 3 medstudenter med å lage kunder, hjalp dem med å ringe rundt, brukte tid og penger på å vise dem hvordan de skulle selge og markedsføre seg. Han fikk så vidt jeg ved bare omkring 15 % i royalty av salgene deres mot 50 % hvis han hadde tatt kundene selv. Fordelen vet det var at de 3 personene plutselig kunne stå på egne bein og selv lage nye kunder og gi service de eksisterende kundene, personen jeg kjenner, kunne derfor ta 15 % i royalty av alt salgene deres, og gå i gang med å lære opp nye personer. Det gikk plutselig sterkt for ham, da han fant ut de 3 personene han hadde lært opp, effektivt begynte å videreformidle metodene hans til nye distributører som de selv lærte opp. Plutselig utvida netværke seg fra 3-4 personer til over 10 personer som han alle mottok royalty fra. Hele grunnpilar ved et pyramidespill er at det krakelerer når man ikke kan få ytterligere personer inn i pyramiden. Dette er ikke et tilfellet med MLM firmaer. Distributørene tjener ingenting ved å erverve nye distributører, og de selger heller ingen varer til distributørene deres. De tjener penger når deres downlinjes selger varer «ut av huset» til kunder mv. Det er som å bygge opp sin egen virksomhet med en stor salgsorganisasjon under seg som man løpende skal passe og pleie og utvide.

Det var litt om markedsføringsmetodene deres, som det kan garanteres kan debatteres en masse mer om, vedrørende fordeler og ulemper. Kort på godt, en virksomhet ville ikke kunne eksistere i 33 år, hvis det var en pyramide. De personene jeg snakker med i DK sier at salget aldri har vært høyere enn det er nå, og at de bare ser positivt på framtiden.

Herbalife er ledet av Michael Johnson, som har vært kåret som USAs beste CEO . Han leverer et ufattelig flott arbeid hos Herbalife, og de har gjennom de siste mange årene levert rekord på rekord. Han er imidlertid også en av de beste betalte sjefene på Wall Street med en årsinntekt omkring 90 mill. $.

Hvis man ser litt nærmere på regnskapene deres (her Q2 2012) sees det at de for første gang klarte 1 mrd. $ i omsetning i et kvartal. Omsetningen var en stigning på hele 17 % i forhold til 2011, og H1 2012 var omsetningen 19 % høyere enn H1 2011. Den samlede royaltyen sats (betaling til distributørene) ble på 32 % mot 33 % året før. EBIT Margin stek 18 % mot 16,5 % året før. Ser man på bunnlinjen fikk Herbalife et resultat på 133.368 mill. $ eller 1,1 $ i EPS . Dette en stigningen på 20 % i forhold til Q2 2011. For hele halvåret H1 2012 steg bunnlinjen med 21,2 % i forhold til H1 2011. Det er denne veksten jeg forventer fortsetter fremover, noe som ledelsen også selv gjør. Ledelsen guider selv for en EPS i 2012 omkring 3,74 $ pr. Aksje , noe som er relativt konservativt i forhold til at de har laget over 2 $ i H1. En oppjustering senere på året til omkring 4 $ er nok antagelig. Dette vil tilsvare en P/E på 12, slik at aksjen er ikke vanvittig billig målt på nøkkeltall, men heller ikke vanvittig dyr. Den skal kjøpes pga. av den veksten den har visst, samt på den framtidige veksten man som investor forventer. Selskapet utbetaler hvert kvartal 0,3 $ pr. Aksje i utbytte hvilket tilsvarer en direkte Yield på 2,4 %. Denne er stigende. Ut over dette foretar Herbalife seg noen enorme store aksjetilbakekjøp. De har siden 2007 eksekvert et stort tilbakekjøpsprogram, og har i 2012 etablert et nytt aksjetilbakekjøp frem til 2017 til en verdi på over 1 mrd. $. Dette svarer til ca. 17 % av hele markedsverdien og vil være med på å løfte både kursen og EPS fremoverrettet de neste paret år.

Konklusjonen min er at det ikke er en aksje man skal kjøpe for å tjene en profitt på 3 eller 6 måneders sikt, men fordi man mener at salget liksom de siste mange årene også fremover (de neste 3-5 årene) vil stige med 2 sikra prosent årlig som følge av etterspørselen etter produktene og deres globale distribusjonsnettverk.