• Laster aksjedata...

Står du overfor å skulle opprette en høyrentekonto, er det god grunn til å se deg om. Også her er det store forskjeller i rentesatsene fra bank til bank. Også når det gjelder sparing av formue i banken, er det stor forskjell mellom de beste og de dårlige tilbudene.
Den best forrentingen av dine penger får du naturligvis ved å redusere din bankgjeld, men hvis du har pluss på kontoen og ikke har bruk for penger fra den ene dagen til den neste, er en høyrentekonto et godt tilbud.
Her er det en stor forskjell på hvor sjenerøse landets finansinstitusjoner er, og det er mange banker, som tilbyr forskjellige rentesatser, alt etter hvor meget du innbetaler. Ofte gir innskudd over 25.000 kroner og 50.000 kroner høyere renter. Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.
Tradisjonell banksparing er det beste alternativet når du ønsker størst mulig trygghet og tilgjengelighet for pengene dine. En høyrentekonto egner seg når du skal spare til noe bestemt eller for å ha penger tilgjengelig dersom uforutsette utgifter skulle oppstå. Renten varierer etter hvor mye du har innestående på kontoen. Hos oss bruker vi terskelrenter. Hvis saldo overstiger terskel vil du få gjeldende rente for hele innskuddet.
Renten på høyrentekonto er blant bankens høyeste. Den vil hele tiden justeres i forhold til markedsrenten. På denne måten er du garantert at du har «riktig» rente over tid.
Best i tider med renteheving
I motsetning til en vanlig høyrentekonto, der renten justeres etter Norges Banks renteendringer, justeres NIBOR-renten daglig. I tider med renteoppgang vil derfor en NIBOR-høyrente gi deg en ekstragevinst.
Små sparebanker
Vår tabell under viser en oversikt over de beste høyrentekonti knyttet til NIBOR-renten. Vi ser at lokale banker dominerer listen.