• Laster aksjedata...

Alle eiendommer har en offentlig eiendomstaksering. Den danner grunnlaget for den hovedskylden og eiendomsskatt du betaler. BOLIGVERDI: Alle lands eiendommer blir vurdert av skattemyndighetene hver annet år, og vurderingen finner sted på bakgrunn av opplysninger om de eiendomshandlene som har vært i området siden forrige vurdering. Eiendommen har altså en skattemessig vurdering, som i nesten alle tilfeller vil være lavere enn markedsvurderingen. Den offentlige eiendomsstakseringen har altså intet med den aktuelle markedsprisen å gjøre. Boligens beliggenhet er i første omgang avgjørende for boligens pris. Den voldsomme etterspørselen på boliger omkring hovedstaden og de større byene skyldes særlig beliggenheten nær arbeidssplasser og tilbudet av servicesytelser og kulturelle tilbud. Beliggenheten i et bestemt kvarter og i forhold til veier, jernbaner, hav og grønne områder spiller også inn i prisfastsettelsen. Boligens alder, innredning og svedligeholdelsesmæssig stand påvirker også prisen. I de mange tilfellene kan du få en høyere pris for en vedlikeholdt og pen eiendom. En bolig med en god planløsning er alt annet like lettere å selge enn en bolig, som er uhensiktsmessigt innrettet. Alvorlige bemerkninger i tilstandsrapporten kan til gjengjeld presse prisen ned – akkurat som ulovlige installasjoner eller større konstruksjoner, som krever reparasjon eller utskiftning. Finansiering Boliger handles på kontantprisen, men det er reellt den månedlige husleien, som fastsetter prisen, fordi boligkjøpere først og fremst ser på hva de har råd til å sitte for om måneden. Husleien avhenger i høy grad av prisen på boliglånet, som skal finansiere boligkjøpet, og derfor avhenger boligprisen primært av den aktuelle markedsrenten. De mer lave rentene og nye, avdragsfrie lån har de senere årene presset boligprisene i været – særlig omkring de større byene – fordi folk har fått råd til å sitte i stadig dyrere boliger. Hvis renten på et tidspunkt stryker til værs, og dermed gjør det vesentlig dyr å låne penge, vil det ikke være mange, som har råd til å kjøpe bolig til de nåværende priser. Det vil få etterspørselen til å falle, og en generell synkende etterspørsel tvinger prisene ned, inntil markedet igjen er i balanse.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.