• Laster aksjedata...

Spørsmål om skatt 2008:
Hva er reglene for fradrag for hjemmekontor?
Svar:
Lønnsmottakere kan få et skattefritt beløp på 1.500 kroner til dekning av hjemmekontoret.
Nærinsdrivende kan velge mellom to fradragsmuligheter:
* Et standardfradrag på 1.500 kroner
* Forholdsmessig andel av kostnadene
Reglene er slik at rommet skal bare brukes til innteksterverv. Kostnader som kan trekkes fra er spesifikke kostnader knyttet til hjemmekontoret.
I tillegg kan det trekkes fra kostnader som gjelder hele huset, for eksempel lys og varme. Dette trekkes forholdsmessig fra. Har hjemmekontoret 10 prosent av arealet, trekkes det fra 10 prosent av kostnaden.