• Laster aksjedata...

stipender et felles gjeld for alle som har uteksaminert fra universitet eller høyskole. Det kan sette et stort økonomisk press på folk, særlig hvis de har annen gjeld å håndtere i tillegg – slik som forbruksgjeld eller kredittkortgjeld. Dersom mye gjeld forårsaker et økonomisk press for deg kan gjeldskonsolidering være den løsningen du trenger.

Hvorvidt du kvalifiserer for konsolideringsassistanse vil avhenge av en rekke faktorer. Den første er hvor mye studielån og hvilken type studielån du har (om du har studert i utlandet eller Norge er essensielt for hva slags studielån du har).

Det finnes hovedsakelig to typer studielån – statlige lån og private lån. Statlige lån tilbys av det som i Norge kalles Lånekassen. Disse typer studielån har en tendens til å være lettest av de to for å kvalifisere til konsolideringshjelp.

Private lån vil vanligvis bli brukt når en person studerer i utlandet, som for eksempel i USA eller Tyskland. Disse lånene kan gjøre det vanskeligere for deg til å kvalifisere for gjeldskonsolidering, og du kan ende opp med å betale en høyere rente og avdrag for å gjøre det.

For å finne en kvalifisert og pålitelig gjeldskonsolideringspesialist har du flere muligheter. En av de beste valgene er å kontakte skolen din og finne ut om de anbefaler noen. De vil ha hatt mange studenter som går gjennom prosessen og vil kunne anbefale noen som de andre elevene har hatt gode resultater med.

Et annet alternativ er å kontakte dine lokale offentlige kontorer. De vil også ha behandlet mange mennesker som er ute etter denne typen tjenester, og bør ha litt informasjon om pålitelige tjenester.

Det er også en god del informasjon tilgjengelig på internett. I tillegg kan du ta et møte med banken din for å høre hvilke råd de kan gi for å betale ned hele studielånet ditt på den beste og billigste måten.