• Laster aksjedata...

Hvis formålet ikke er øyeblikkelig forbruk, burde du først sette deg ned å finne ut hva slags risiko du føler deg komfortabel med.Dette for å finne ut av hva slags investeringer du kan føle deg komfortabel med, mao. du skal sove godt om natten.
Når det er sagt, velger jeg å anta at du ikke ønsker å pådra deg mer gjeld for å evnt. kjøpe en leilighet å leie ut noe som implisitt innebærer en del merarbeid i forvaltning.
Alternativene blir da bank, pengemarkedsfond, aksjefond, aksjeportefølje, aksjer, hedgefond, opsjoner/futures, fra lav risiko -> svært høy risiko. Pensjonssparing og den slags «flotte» produkter orker jeg ikke ta hensyn, da dette vil spille særdeles inn på resten av økonomien din.
Rentene i Norge forventes å stige gradvis etterhvert som økonomien stabiliserer seg etter en turbulent periode. Dette er selvsagt piss, da renter er tilnærmet umulig å spå, men gir en pekepinne på det faktum at bank de nærmeste årene muligens ikke vil gi deg en mer-avkastning du er fornøyd med, hvis inflasjonen i tillegg skulle stige raskt i perioden, kan man anta at du vil sitte med en realrente som om ikke er 0 hvert fall er nærheten.
Avhengig av alder å risiko villighet vil jeg anbefale å bygge en portefølje av aksjer hvor du enten investerer i store solide selskaper eller, i en rekke vekst selskaper. Fordeling av kapital/aksjer vil alt etter din risiko villighet gå fra 1/3 i aksjer til 3/3 i aksjer, resten av pengene setter du i høy rente konto.
Hvis du ikke kan noe om aksjer er aksjefond et alternativ, men vær særdeles obs på at de som regel skal ha forvaltninghonorar og suksess honorar mao. de tjener penger uansett om du gjør det(dobbelt opp når det går bra).
Jeg vil ikke anbefale deg å kjøpe enkelt aksjer da risikoen vil bli ekstremt høy, fordelen med en portefølje av aksjer er at du ‘hedger’ en type risiko opp mot en annen type, slik at summen av risiko faktisk går ned.
En enkelt tilnærming til dette kan du finne gjennom Markowitz’s optimale portefølje teori som ikke fordrer noe kunnskap om aksjer, den fordrer dog matematiske kunnskaper. Husk all aktiv forvaltning koster penger enten det går opp eller ned!