• Laster aksjedata...

Hva vil Obama gjøre for å senke gjelden til USA?

Dette spm. henger sammen med det rett over. Obamas sier at han vil bedre statsfinansene med det han kaller en «grand bargaing» av velferdsgoder (deriblant trygderettigheter) og skattereformer (deriblant skatteøkninger for de rikeste amerikanerne). Denne «grand bargain» skal være en reform tilsvarende $4billioner (trillions på engelsk, dvs 12 nuller). Hensikten til den gjenvalgte presidenten er at dette både skal løse «the fiscal cliff» og bedre de langsiktige statsfinansene.

Men som på mye annet, vil han måtte samarbeide med Republikanerne om dette, ettersom Republikanerne har majoritet i Representantenes Hus i Kongressen, mens Demokratene har majoritet i Senatet. Husk at Kongressen (altså Senatet og Huset) kan overstyre presidentens eventuelle veto, gitt at det er 2/3 majoritet i mot (totalt fra både Senatet og Huset). Republikanerne har større majoritet i Huset enn Demokratene har i Senatet – hvilket gjør Obama nødt til å samarbeidet med Republikanerne.

Obamas forsøk på å få med seg Republikanerne (gjennom Huset) på «the grand bargain» var mislykket. Her gjenstår det en del tautrekking og kompromisser, men min prognose er at de vil komme i mål, ettersom begge parter forstår at alternativet er dystert (i følge Central Budget Office; en resesjon).