• Laster aksjedata...

Hvilke krav stiller banken på en låntagare?
For det første skyldes det hvordan markedet ser ut, hvis det er haug- eller lavkonjunktur. Noen tider kan en kunde få låne 100 prosent av husprisen – – ja, kanskje enda mer. Andre ganger er man mer restriktiv.

Din inntekts størrelse i relasjon til skyldene er naturligvis viktig i sammenhengen.
Er dere et par som søker lån underletter det vesentlig hvis begge har en tilsvidareansettelse. Men det er avhengig i hvilken bransje dere arbeider. Ær det lett å få et nytt arbeid hvis du blir arbeidsløs? Hvor lenge har du hatt bedriften din?
Det er vanskeligere å få lån hvis bedriften din er nystartet. Likeså hvis en av dere studerer, hvis du er enslig eller hvis du er pensjonist uten tilganger. Men alle ærendene er ulike slik det er vanskelig å forutsi om utgangen.

Det kan være vanskelig å få lån hvis du har en betalingsbemerkning. Men ligger en enkelt feilparkering bak trenger det ikke bety slik mye.

En kausjonist kreves ofte hvis du skal ta topplån. Det er en person som går i borgen og forbinder seg å betale din lån hvis du ikke selv kan gjøre det. Hør deg for hvis det trengs i tilfellet ditt og se i så fall til å spørre kausjonisten i god tid hvis han eller hun vil stille opp.