• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Hvor skal jeg skrive inn bompengene i selvangivelsen?
Vi antar du mener bompenger ved kjøring til/fra arbeid?
Da får du reisefradrag for kjøring mellom jobb og arbeid – 1,50 kr pr km. Fra summen skal trekkes et bunnfradrag på 13.700 kroner. Føres i post 3.2.8. (Fyll inn i regnestykket i selvangivelse.)
Bompenger går i første omgang inn i denne summen, så de skal ikke føres separat.
Men hvis du sparer over to timer daglig – i forhold til kollektivtrafikk – på å kjøre gjennom bom, kan du trekke fra bompenger. Da skal det gjøres på følgende detaljerte måte: Men det krever at du har over 3300 kr i året iutgifter. Hvis du har over 3300 kr i utgifter, får du fradrag fra første krone.