• Laster aksjedata...

Finanskrisen var ikke den første bankkrisen i historien. Vi hadde én på 80-tallet og enda én i mellomkrigstiden. Grunnen til at det ble depresjon på 30-tallet, var blant annet pga staten gikk inn og fjernet en del banker når det begynte å gå dårlig.
Bankene slet, fordi staten hadde viket fra gullstandarden under denne krigen, hvilket var én av årsakene til finanskrise den gangen. Når den sluttet, stoppet også industrien opp.
Jeg siterer fra historieboka «Norge 2» som ble brukt på VGS  (s.118)
«I jobbetiden hadde mange banker gitt lån mot dårlig sikkerhet. Noen gav lån mot sikkerhet i virksomhet som blomstret under krigen, som skipsfart og gruvedrivft, men de tapte pengene sine da freden kom og gruvedriften ble innstilt og skipene gikk i opplag. I løpet av jobbetiden ble det etablert mer enn 70 nye forretningsbanker i Norge. Pengene strømmet inn, og banklederne lånte dem ut igjen, uten å bry seg særlig mye om å sjekke sikkerheten.
Når de faste kundene ikke kunne betale renter og avdrag, ble problemene større enn mange banker kunne klare. Staten forsøkte å hjelpe bankene ved å gi dem lån eller direkte pengehjelp, men det løste få problemer på lengre sikt. I tidsrommet 1920 til 1924 gikk fem av de åtte norske storbankene konkurs.»
Man kan dessuten trekke klare paralleller til den «moderne» finanskrisen .
# Staten holdt lave renter som ga enorm vekst i pengemengden
# Staten gikk vekk fra gullstandarden og trykket penger uten dekning, det virket selvfølgelig inflatorisk
# WWI ga én «falsk» økonomi, fordi vi produserte varer ment for krigføring m.m
Egentlig var vi heldige som fikk WWII. Den krigen fikk oss nemlig ut av depresjonen igjen.
Men uansett. Tilbake til økonomien nå.
Det som har skjedd de siste årene, er jo at Norges Bank (staten) har holdt ekstremt lave renter. Det har gjort at folk har tatt på seg mye lån, som igjen har gitt enorm vekst i pengemengden (inflatorisk). Dette er grunnen til at boligprisene har steget så mye de siste årene.
Det er også slik at myndighetene i USA påla de to bankene Fannie Mae og Freddy Mac å gi boliglån til fattige folk som ellers ikke ville ha råd til det.
Disse boliglånene hadde bankene IKKE lyst til å gi, men de ble altså pålagt av amerikanske myndigheter. Videre tok bankene disse lånene og buntet dem sammen med en drøss av andre, og solgte dem videre til banker rundt i hele verden.
Pga amerikanske myndigheter ble det altså en enorm boligprisstigning også i USA, denne boligprisstigningen brukte folk til det samme som vi har gjort. Kjøpe hytter, sauna, badebaseng, biler, ipods, flotte ferier og flatskjermtv. Videre tok vi forbrukslån som vi senere refinansierte inn. Pass for øvrig på å skaffe deg det mest gunstige forbrukslånet når du skal ta opp et slikt lån – her er det store forskjeller på hva som er bra og dårlig.
Altså. Boligverdien er bankens asset. Hvis boligmarkedet faller, så går bankenes balanse rett vest, derfor gjør staten alt de kan for å pumpe penger inn i bankene, slik at vi fortsetter å låne og herje videre.
Det er jo en gang slik at banken ikke trenger mer enn cirka 10% av det de låner ut. Låner du 1 mill, så trenger ikke banken å ha mer enn 100 000 kroner i sikkerhet.
Har du 50 000 kr på sparekontoen din, så har banken sikkerhet nok til å låne ut cirka 500 000 kroner. Det er slik fractional reserve banking fungerer.
Hvis økonomien stagnerer eller får en tilbakegang, så vokser ikke pengemengden. Da går folk på ræva, fordi skyldig beløp til banken ALLTID er større enn ANTALL penger i systemet. Det du må forstå er at ALLE PENGER er GJELD. Hvis alle var gjeldsfrie, ville det ikke vært én eneste krone i omløp.