• Laster aksjedata...

Spørsmål om skatt 2008:
Vi har hatt et enkeltmannsforetak siden oktober i fjor og lurte på hvordan man innberetter personinntekt, og hva som skattes av og hvor mye?

Oppgir man det man har tatt ut i lønn til seg selv eller skatter man bare av resultatet?

Håper du skjønte spørsmålet….

Svar:
Siden enkeltmannsforetaket startet i oktober (ikke startet AS) har du vel ikke fått selvangivelsen for næringsdrivende. Når du driver et enkeltmannsforetak skal du også levere Næringsoppgave 1 i tillegg til selvangivelsen. Dette skjemaet finner du her. Du kan også gå inn på altinn.no. Der finner du også guider til hvordan du kan gjøre det.

I et enkeltmannsforetak tar du ikke ut lønn som i et aksjeselskap. Du skatter bare av resultatet.

Personinntekten skal innberettes på et eget skjema. Skjemaet RF-1224B finner du her. Det er også en egen rettledning til dette.

Hva du får i skatt, avhenger av om du har annen inntekt ved siden av, og hvor høy næringsinntekten blir. Trygdeavgiften er 11 prosent på næringsinntekter mot 7,8 prosent for lønnsmottagere. Skatt på alminnelig inntekt og toppskattsatser er likt.

Slik ser marginalskatten ut for næringsinntekter, hvis du bare har næringsinntekt.

Trinn Intervall Marginal-%
Trinn 1 Under 420.000 kroner 39,0 %
Trinn 2 420.000 – 682.500 49,0 %
Trinn 3 682.500 – 51,0 %

Hvis næringsinntekten kommer i tillegg til lønn, vil den ligge 3,2 prosentpoeng over marginalskatten på lønn, men minimum 39 %.