• Laster aksjedata...

For mange folk kan det være svært forvirrende å skulle regne ut og forstå hvor mye et lån egentlig koster basert på den renten lånet angis med. Fast rente per måned eller per år for et lån? Bankrente eller en rente ved en lånefirma! La oss prøve å se på et eksempel fra den virkelige verden. Hvis du går ned til elkjøpog kjøper en bærbar datamaskin til 10.000 men ikke har en krone for hånden så tilbyr de deg å låne penger til en bestemt rente. I dette tilfellet blir renten angitt per måned for dette lånet. Men for at du kan forstå hva denne renten kommer til å koste deg så har du bruk for å regne ut renten per år eller «pa.» som det ofte blir angitt. Altså hvor mye vokser lånet med i året.

La oss si at de forteller deg at du skal betale 1 % i rente per måned. Dette vil gi deg noen kostnader per år som vi regner ut i eksemplet her nedenfor.

Utregningen for denne renten er egentlig enkel nok. Hvis renten per måned er 1 % så skal du dividere tallet med 100 og legge til 1:
(1/100) + 1 = 1.01

Dette tallet skal du gange med seg selv 12 ganger (en ganger pr. måned):
1.01 x 1.01 x 1.01 x 1.01 x 1.01 x 1.01 x 1.01 x 1.01 x 1.01 x 1.01 x 1.01 x 1.01 = 1.1268

Siste skal vi så igjen trekke fra 1 og gange med 100:
(1.1268 – 1) x 100 = 12.68

Når vi runder opp dette får vi: 12.7 %

Lån: 10.000 kr.
Rente pr. måneder 1 %
Rente pr. år. 12,7 %

Kostnader første år er derfor: 1270 kr.

Dette er forutsatt du ikke betaler noe på lånet hele først år. Men på de fleste lånene betaler man jo selvfølgelig noe av løpende. Dette er det du ofte kan se ved et konkret eksempel på hva du skal betale per måned for å betale hele lånet tilbake på f.eks. 12 måneder.

Det kom for år siden noen forbrukerbeskyttelsesregler som skulle hjelpe forbrukeren med å regne ut det et lån koster i rente. Denne utregningen går på den formelen som vi nettopp har brukt og du vil derfor kunne se en «nominell årlig rente». Det er denne renten som du skal skal se etter og bruke til å sammenligne. Det er den renten det koster deg.

Så neste gang du skal ut for å låne penger så vurder om renten passer deg.