• Laster aksjedata...

Å forklare hvorfor overbruk av pensjonsfondet er skadelig for økonomien er strengt tatt ikke så vanskelig, om man er veldig generell og hopper bukk over enkelte elementer som gjør teorien litt svakere, men det kommer jeg tilbake til. Det som skjer når man øker statsbudsjettet (med «oljepenger») er at det blir økt etterspørsel etter varer og tjenester (skal staten bygge en skole må staten etterspørre varer og tjenester).

Økt etterspørsel fører til at prisen på varer og tjenester går opp (tilbud og etterspørsel prinsippet). Siden alt blir dyrere så vil arbeidstakerne kreve høyere lønn, noe som fører til at bedriftenes utgifter øker, og de vil heve prisen, noe som fører til at alt blir ENDA dyrere og arbeidstakerne krever ENDA høyere lønn. Dette kalles en nedadgående spiral. Det som skjer er at prisen på varer og tjenester øker, noe som stiller norske eksportbedrifter dårlig i stand til å konkurere med utenlandske bedrifter, altså de får ikke solgt varene sine og vi ender opp med konkurser og folk mister jobben.

Manglene ved denne teorien (i Norge) er at lønn og pris ikke blir dannet i helt frie markeder (som er premisset for teorien), så ting skjer ikke så enkelt som jeg har skissert opp, men resultatet vil ende opp med å bli det samme.

Om man ønsker å øke veksten i offentlig sektor, så må man minke veksten i privat sektor. Det man kan gjøre er å øke skattetrykket i privat sektor en smule samtidig som vi øker veksten i offentlig sektor. Da vil etterspørselen etter varer og tjenester i privat sektor gå noe ned, samtidig som etterspørselen i offentlig sektor går opp, følgelig så har vi nulla ut problemet.

Når det gjelder renta så er det riktig at renta vil øke i den situasjonen jeg har skissert opp, men det er ikke en naturlov, det kommer av at sentralbanksjefen har fått et mål ved rentepolitikken, lav inflasjon (ca 2,5% i dag er den på 1,5% tror jeg, altså vi har endel å gå på). Man kan ha andre mål for rentepolitikken, f.eks. lav arbeidsledighet eller fast vekslingskurs med Euro eller Dollar. og når sant skal sies så tåler vi en høyere inflasjon, vi kan godt ha en inflasjon opp mot 10% uten at vi tar nevneverdig skade av det.