• Laster aksjedata...

Det er ikke gitt at hvis man har en jobb, og har fått et lån som man skal betale tilbake, så vil man klare å betale det tilbake. Det er f.eks ikke gitt at jobben/stillingen din vil «eksistere», så lenge som det vil ta å tilbake betale lånet. Det som menes er at visse faktorer i livet er ikke hugget inn i stein, og vil kunne forandres i stor grad av naturlige årsaker, hvor derimot lånet ikke vil forsvinne hvis man ikke betaler det. Du må ta høyde for en del ting når du skal ta opp lån – som for eksempel at arbeidsplassen din forsvinner under nedbetalingstiden. Eller at du blir varig syk og må leve på statlige støtteordninger.
Som sagt forventer bankene tilbakebetaling av de som får lån på bakgrunn av kredittverdighet, men det er ikke gitt at de vil klare å betale det tilbake. Her er det jo en hel del som spiller inn, i tillegg til de to nevnte tingene om sykdom og det å miste arbeidsplassen sin. Økt økonomisk forbruk kan spille veldig mye inn på hvor godt du klarer å betale ned lånet ditt. Men arbeid er nøkkelen til å skaffe seg finanser, og dermed også klare å følge nedbetalingsplanen.
Og ja, man blir rikere av arbeid, men hva med de som ikke kan arbeide, de som ikke får mulighet til ta opp lån? Si hva man vil om systemet, men det skaper fortsatt store ulikheter og ulike forutsettinger her i livet. Og det er en pådriver for skapelse av problemer for profittens skyld, fremfor det å faktisk løse dem. Slik det er nå er det de få som tjener på det, på bekostning av majoriteten.
Oppsummert kan vi si at følgende faktorer kan bidra til at det er vanskelig å betale ned lånet sitt:
1. Plutselig og uforutsett sykdom som fører til permisjon fra jobb.
2. Økt forbruk av penger.
3. Høye renter som gjør at du sliter med å betale ned noe av det reelle lånet, men utelukkende betaler ned på rentene hver eneste månede.
4. Tap av arbeidsplass.