• Laster aksjedata...

Vekst i det generelle prisnivået. Ordet er mye brukt i hele år. Inflasjonen måles vanligvis ved veksten i konsumprisindeksen (KPI). Styringsrenten i Norge styres med målsetning om å ha en prisvekst på 2,5 prosent på mellomlang sikt. I USA faller nå konsumprisene kraftig og inflasjonen har ikke vært så lav siden 2002. Også i Østens kjempe, Kina, stuper inflasjonen: Prisveksten i verdens største land er halvert siden februar.