• Laster aksjedata...

Send svigermor til Sverige I Sverige har man avskaffet arveavgiften. Og det kan bety store besparelser ved rettidig omhu, når formuen skal sendes videre til arvingene. ARVEAVGIFT: Ganske mange ønsker avgjort svigermødrene et visst sted hen. Og den stedet kunne godt være Sverige. Særlig hvis svigermor er litt oppe i årene, for hvis vi i Danmark stadig synes at man med rimelighet kan forlange arveavgift på helt opp til 36,25 prosent i forbindelse med dødsfall, så er den tilsvarende avgiften helt og aldeles ganske avskaffet i Sverige per 1. januar 2005. Og det kan bety riktig mange kroner og øre, når boet skal gjøres opp. Sverige er ikke det eneste europeiske landet, som ikke krever arveavgift. Blant andre har også portugiserne nylig opphevet den. Men hvor tilflytting til et land som eksempelvis Portugal alene av boafgiftsmæssige årsaker kanskje ikke synes å være en realistisk opsjon for de mange, så vil en tilflytting til Sverige i mange tilfelle være en mer mer realistisk konstruksjon. Pendlerfolket har allerede i forveien i stor stil tatt inn det sørlige Sverige på flukt fra de høye danske boligprisene, og det snakker sammen mange steder desidert om danskegettoer. Og fremover vil disse gettoene kanskje bli supplert med danske pensjonistgettoer. For ønsker man å sikre sine etterkommerne best muligt økonomisk, er det en opplagt mulighet å henlegge sitt otiet til det svensken. I Danmark betaler man opp til 36,25 prosent i arveavgift. I Sverige betaler man ingenting! Flere forhold spiller inn
Men hva kreves det så for å bli gitt de svenske arveavgifteregler og samtidig unngå de danske arveavgiftene, når den tiden kommer? «Om man er avgiftspliktig i Danmark og/eller Sverige, reguleres dels av de interne danske og svenske reglene, dels av en avtale mellom landene vedrørende unngåelse av dobbeltsbeskatning av arv og gave», forklarer skattesekspert Dennis Volder fra det finansielle rådgivningsfirmaet Inwema. Og meldingen fra skatteseksperten er, at man som utgangsspunkt skal sikre seg at man er omfattet av full svensk skatteplikt og fullt ute av den danske skatteplikten, hvilket normalt vil være ensbetydende med at rådigheten over enhver helsårbolig i Danmark må gis opp. «Alternativt skal man sikre seg at man har vært bosatt i Sverige i minst 5 av de siste 7 årene forut for dødstidspunktet, for å være helt sikker på å unngå de danske arvesreglene», forklarer Dennis Volder. Selg den fast boligen
Har man en eiersbolig i Danmark, skal den altså som utgangsspunkt selges, for at man er på den sikre siden. Det gjelder i prinsippet også et helsårbeboelig sommerhus, som man som pensjonist har hatt i minst 8 år, og som man derfor etter reglene også har mulighet for å bebo helårigt. Men da man som regel kommer en del lengre for penger på det svenske boligmarkedet enn på det (øst) danske, vil det neppe innebære en forringelse av boligstandarden, om man skulle skifte den danske eiersboligen ut med en svensk. Og når man først offisiellt er flyttet til Sverige, er det intet til hindring for ettersfølgende å kjøpe et helsåranvendelig sommerhus eller anledning uten bopelssplikt i Danmark, uten at man av den grunnen blir fullt skattepliktig i Danmark igjen, så lenge man stadig er bosatt i Sverige. Ifølge reglene skal man som utgangsspunkt bare oppholde seg flere dager om året i Sverige enn i Danmark for ikke atter å bli fullt skattepliktig i Danmark. Reglene for arvesavgift i Danmark kontra Sverige Hvis avdøde på død-tidspunktet var fullt skattepliktig til Danmark og skattemessigt hjemmehørende i Danmark, så finner de danske reglene om arveavgift bruk på boets samlet formue. Hvis avdøde på dødstidspunktet var fullt skattepliktig til Danmark, men skattemessigt hjemmehørende i Sverige, så finner de danske reglene ikke bruk, hvis avdøde ut av de siste 7 årene har hatt opphold i Sverige i minst 5 år. Hvis avdøde på dødstidspunktet var full skattepliktigt til Sverige og ikke omfattet av full danske skatteplikt, finner de danske reglene ikke bruk. Det er slik et rent svensk anliggende. De danske reglene om arveavgifter finner alltid bruk på fast eiendom beliggende i Danmark. De danske reglene om gaveskatter finner alltid bruk, hvem sin gavegiver og/eller gavemottaker er bosatt i Danmark. Videre finner reglene alltid bruk ved gaveoverdragelse av fast eiendom beliggende i Danmark. Så mye kan det spares i arveavgift. Hvis en sønn skal arve 2,5 millioner kroner fra sin faren, slipper han for en arveavgift på 337.584 kroner, hvis faren hadde base i Sverige i stedet for i Danmark. For en bror, som arver en søsken, blir besparelsen 878.249 kroner. Slik er satsene
For arvinger i nærmeste familie (i like opp- og nedadgående retning) er arveavgiften i Danmark 15 prosent for det beløpet, som ligger utover den avgiftsfrie bunngrensen (i år 248.900 kroner). For arvinger uten for den nærmeste familien (herunder brødre og søstre) betales det dessuten en tilleggsavgift på 25 prosent, så den samlet avgiftssatsen beløper seg til 36,25 prosent. I Sverige betales det ingen avgifter.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.