• Laster aksjedata...

Spørsmål:
Har hørt at de grådige inkassoselskapene kjøper opp gjeld for ca 20% av det opprinnelige kravet. Og deretter krever oss for store rente beløp og dyre omkostninger, slik at det gjerne blir store beløp høyt over det opprinnelige kravet . Er dette riktig?
Svar:
Det er riktig at det finnes selskap som kjøper opp krav på gjeld, som kreditor selv finner vanskelig å drive inn.
Det er ikke helt fritt frem for gjeldsoppkjøperne å drive inn gjelda, inndrivning er regulert.
Etter Forbrukerrådets syn, bør skyldnere ha forkjøpsrett på slike krav, men slik er det ikke i dag.