• Laster aksjedata...

Invester i velbeliggende tomter i Danmark eller i utlandet. Dette er trolig den mer rendyrket formen for investering i eiendomsmarkedet overhodet. Utvikler markedet seg gunstig, kan det oppnås enorme utbytter av den investert kapitalen. Investerings-strategi MEGET HØJ RISIKO: Fast eiendom har i folkemunne alltid hatt ry for å være en god investering. Og tjener den fast eiendommen også som bolig for en selv, finnes det neppe bedre investeringer. Også som spekulasjonselement kan fast eiendom være en gullsinnrammet investering – men bestemt også risikabel. Det finnes flere tilgangsvinkel til å prøve krefter som eiendomssspekulant. Man kan f.eks. kjøpe en eksisterende eiendom, som kan benyttes til utlegning. Den mer rendyrket formen for eiendomsinvestering er likevel å investere i tomter. Store prissutsving på tomter Når eiendommer stiger i verdi (utover inflasjonstaksten), er det nemlig i virkeligheden ikke selve eiendommen, som stiger i verdi, men derimot den tomten som bygningen ligger på. Gevinsten i kroner og øre vil derfor ofte være den samme, om man ligger inne med en tom tomt eller en tilsvarende tomt med bolig på. Men kapitalbindingen er klart mindre ved bare å kjøpe tomten, hvorfor den prosentvis gevinsten er mer større. Til gjengjeld kan tapet i forhold til den investert kapitalen også være riktig stort, hvis boligmarkedet utvikler seg negativt. Eiendomssmarkedet opplever akkurat som alle andre marked perioder med såvel synkende som stigende priser. Men er investeringshorisonten tilstrekkelig lang, og man derfor har råd til å ignorere perioder med synkende priser på boligmarkedet, vil man sjelden gå helt gal i byen ved å kjøpe attraktivt beliggende tomter.- Finn tomter i attraktive områder eller områder, som har potensial til å bli det. Det kan enten være i Danmark eller i utlandet.- Sørg for at det ikke er byggeplikt på tomten eller andre restriksjoner, som forhindrer at tomten ligger uberørt som investeringsobjekt.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.