• Laster aksjedata...

Det er svært viktig at man i en viss alder begynner å ta kontroll over vår økonomiske situasjon og begynner å planlegge for fremtiden sin og fremtiden til sine barn.
Vi kan ikke lenger stole på at regjeringen deler ut en gammel pensjon når vi pensjoneres. Vi kan ikke ta for gitt at det ved utgangen av vår levetid vil vi bli tatt vare på økonomisk fra statlige hold. Derfor er det viktig å ha en sterk økonomi og investeringsmuligheter klare i ung alder.
Verdens befolkning blir eldre, og innen 30 år vil det være så mange pensjonister i forhold til antall i yrkesaktive folk at det vil være økonomisk umulig for regjeringen å ha råd til å gi alle eldre den økonomiske bistanden de trenger.
Kvinner er spesielt vanskeligstilte når det kommer til antall effektive arbeidsår. For det første fordi de ofte må ta opp til ti år permisjon fra arbeidsoppgavene sine til å oppdra barn, det andre fordi kvinner generelt tjener mindre enn sine mannlige kolleger.
Alle disse faktorene er grunnen til at kvinner nå mer enn noen gang må begynne å ta ansvar for å bygge opp sin egen kilde til faste inntekter som vil vokse til en slik grad at de skalkunne gi en sikker og lykkelig fremtid for seg selv og sine barn. Investering er hele nøkkelen til å lykkes med en passiv og grei inntektsstrøm ut over det vanlige arbeidslivet.
Det må være en kilde til inntekter som er relatert til fysisk arbeid … som er en inntekt som er generert fra inntektsgivende arbeid- og ikke fra vår personlige innsats.
En av de beste kildene til å skape denne pågående inntektsstrømen er å begynne å bygge en investeringsportefølje. Dette kan enten skje om du investerer i diverse aksjer eller rett og slett begynner å kjøpe opp leiligheter og leie de ut. Begge deler er en form for investering.
Vi må begynne å investere bå slik at pengene  vil ha tid til å vokse og utvikle seg slik at man  vil være økonomisk uavhengig når man er pensjonist. Kanskje har du råd til å ta hele eller deler av pensjonisttilværelsen i utlandet? I så fall må du jobbe hardt og tjene penger.
Hvis pengene er investert på 7% rente, så det vil ta om lag ti år å doble i verdi. Hvis det er investert med 5% vil det doble i litt over fjorten år. Dette er hvis du sitter med en million kroner etter å ha investert i suksessfulle prosjekter.
De to viktigste aspektene sammensatte er ett: rente og to: tid. Jo høyere prisen, og jo lenger den gang noe er overlatt til sammensatt, jo større blir det endelige økonomiske resultatet. Dette er grunnen til at jo tidligere vi starter å investere, jo bedre er det for din kommende økonomiske situasjon.