• Laster aksjedata...

2008 er året da de fem store investeringsbankene forsvant fra Wall Street: Bearn Stearns, Lehman Brothers, Merill Lynch, Goldman Sachs og Morgan Stanley. Banker med lang historie som hadde overlevd depresjonen og jappetiden, sa takk for seg en etter en i løpet av 2008. Én gikk konkurs, to er fusjonert inn i andre banker og to har byttet status til forretningsbanker. 15. september går Lehman Brothers konkurs og investeringsbank omtales hele 2.500 ganger i norsk presse i løpet av denne måneden.
New Yorks finansgate er dermed ikke lenger det den en gang var. En investeringsbank er en finansinstitusjon som har meglerhus som sin hovedgeskjeft, men som i tillegg utsteder, kjøper og selger verdipapirer (både egenkapital og gjeld) i markedet. De gir også finansiell rådgivning, har egne analyseavdelinger, samt at de også handler for egen regning. Den største forskjellen fra forretningsbanker er at investeringsbanker utelukkende baserer seg på finansiering i kapitalmarkedet, ikke innskudd fra kunder, og har langt løsere offentlig regulering.