• Laster aksjedata...

De dansk, som har forelsket seg i Italia, ville ikke drømme om å kjøpe fast eiendom i et annen land. ITALIA: Det er andre steder enn Italia, hvor man kan oppnå mer gunstige skatteforhold. Men hvis man først har stilt inn seg på Italia, er det god grunn til å optimere sin økonomien til de italienske forholdene. INNTEKTSSKATT Inntektsskatten vil som bosatt i Italia utgjøre mellom 23 og 43 %. Den høyeste satsen betales ved inntekt over 745.000 kroner. PENSJON Det er Danmark, som har beskatningsretten til alle pensjonsutbetalinger. Så det er absolutt intet å spare på den kontoen ved å flytte til Italia som pensjonist. RENTEINNTEKTER/- UTGIFTER Renteinntekter beskattes som personlig inntekt. Derimot er det ingen fradragsrett for renteutgifter. Er det bare en feriebolig, man kjøper i Italia, så man stadig er bosatt i Danmark, vil man likevel stadig kunne trekke renteutgiftene fra på den hjemlige selvangivelsen. FORMUESSKATT Det kreves ingen formuesskatt i Italia. ARVEAVGIFT I prinsippet kreves det ingen arve eller gavesavgift i Italia. I stedet heter det en registrerekatt, som ligger på mellom 1 og 15 % av arv og gaver for mer enn godt 1.350.000 kroner. EIENDOMSAVANSESKATT Ejendomsavanser beskattes som vanlig inntekt, hvilket vil si med skattesatser på mellom 23 og 43 %. Eiendomsavanser på boligeiendommer er likevel skattefri, hvis de har vært brukt som den primære boligen. Men det gjelder jo dessverre ikke for ferieboliger, hvor avansen er skattepliktig. eiendomsskatt Det betales ingen eiendomsskatt i Italia. Men man skal stadig betale eiendomsskatt av boligen i Danmark, hvis man blir boende her. Skat AF LEIEINNTEKTER Leieinntekter beskattes som vanlig inntekt i Italia. Dessuten skal man betale skatt av leieinntektene her – likevel med fradrag for den skatten man allerede har betalt i Italia.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.