• Laster aksjedata...

Jaktmoms til ESA – Finansdepartementet finner ingen løsning

Finansdepartementet mener det er vanskelig å finne en god løsning på problemet med diskriminering av private grunneiere når det gjelder moms på jakt og fiske. Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet sier det er tvilsomt om jakt- og fiskerettigheter på statens grunn kan omsettes, noe som er et grunnvilkår for avgiftsplikt. Han sier at de gruppene som er unntatt merverdiavgift antas i stor grad å drive ressursforvaltning, i motsetning til private aktører hvor omsetningen er basert på næringsinteresser.

Dette er uforståelig, sier adm. direktør i NORSKOG Arne Rørå. De gruppene som er unntatt moms selger samme produkt til tilnærmet samme pris som de private grunneierne. Hvis de ikke tar betalt for jakt- og fiskerettigheter så må de iallfall yte en tjeneste, for noe tar de betalt for, og tjenesteyting er også moms- pliktig. Nå er det ikke vårt mål å pålegge moms på de som i dag har fritak, men å få like markedsmessige vilkår, sier Rørå.

Statssekretær Næsje forklarer at forskjellen i momsreglene ikke er ment å gi en fordel til statlige aktører. Ja, men da er jo dette veldig lett å løse, sier Rørå. Det er jo bare å gi alle markedsaktører fritak for moms slik at man fjerner den statsstøttede markedsvridningen uten at man trenger å gå inn i problemet om jakt- og fiskerettighetene kan omsettes eller ikke. Det kan gjøres ved en forskriftsendring så dette er det lett for regjeringen å løse. Det kreves kun vilje, sier Rørå. Det å gi privat næringsliv minst like gode vilkår som offentlige markedsaktører burde jo være en ryggmargsrefleks for denne regjeringen.

I 2018 overførte regjeringen forvaltningsansvaret for de jaktbare artene til Landbruks- og matdepartementet. Ambisjonen var å utnytte potensialet for økt verdiskaping gjennom en bærekraftig og mer aktiv forvaltning av de høstbare viltressursene. Da er det jo et paradoks at de ikke umiddelbart forsøker å oppfylle egen politikk ved å fjerne et viktig hinder for aktiv forvaltning og utvikling av kvalitativt bedre jakt- og fiskeprodukter.