• Laster aksjedata...

Et kontantlån minner mye om en kassakreditt, som er tilknyttet en lønnskonto. Med en kassakreditt kan man avtale et visst «overtrekk» på lønnskontoen, og det skal eventuelt betales et etableringsgebyr.
Deretter betales det bare renter av det brukte beløpet.
Det er billigst å få en kassakreditt uten opphørsdato. Er det en opphørsdato på kassakreditten, og man ønsker å fortsette, kan det koste et nytt etableringsgebyr.
En driftskreditt. Bedriften får en trekkrettighet opp til et gitt maksimumsnivå. Prisen er todelt, en del som belastes av den forbrukte kreditten, og en del av maksimumsrammen (limit). En lønnskontokreditt er også en type kassakreditt.
Ein kreditt som skal knytast til verksemda sin driftskonto. Kontoen får ein kredittlimit tilpassa verksemda sine naturlege svingingar i likviditet som fylgje av variabel kontantstraum.
En kassekreditt er en løpende kreditt som er knyttet til bedriftens driftskonto. Kreditten egner seg godt for bedrifter som har behov for å dekke kortsiktige og variable likviditetsbehov, og er ment å dekke naturlige svingninger i likviditet som følge av variabel kontantstrøm.
Kassakreditt er en av de vanligste formene for kortsiktig finansiering.
Denne brukes av bedrifter til å ta svingninger i utgifter og inntekter.  Renten beregnes på samme måte som for en brukskonto.
Men både store og små foretak kan oppleve perioder med slunken bankbeholdning og løpende utgifter.
Har du et godt forhold til banken din, skal du diskutere saken med din kontaktperson her, og gjerne før du får problemer. I noen tilfeller kan det hende du får godkjent en grense for overtrekk over en viss periode. I andre tilfelle kan det hende banken ber deg opprette kassakreditt. Har du mulighet for det, forsøk å unngå å opprette fast kassakreditt, og i alle fall kutt ordningen når du er på fote igjen. Det er alt for dyrt.
Kassakreditt er bedriftens normale driftskreditt som brukes i det daglige til å betale løpende driftskostnader. Bedriften har avtalt med banken hvor mye den maks kan bruke (kalles limit) og i praksis vil penger komme inn på kontoen når varer selges og penger går ut av konto i daglig drift. Denne kredittformen har to typer kostnader. For det første betales rente av det beløp som til enhver tid er trukket på kontoen, for det andre betales en provisjon som beregnes av limit (maks beløpet). Når en skal regne ut effektiv rente på kassakredittlånet må begge disse tas hensyn til.