• Laster aksjedata...

Blir man spurt om å stille som kausjonist, bør man virkelig tenke seg godt om, for i praksis betyr det nemlig at man garanterer ovenfor en långiver at en annen låntaker oppfyller sine forpliktelser. Skulle låntakeren mot formodning ikke klare dette, står man som kausjonist ansvarlig for å overta hele eller deler av gjelden og umiddelbart inndekke den del av beløpet som er misligholdt.

Klarer man som kausjonist ikke dette, vil långiver innløse eventuell pant eller annen sikkerhet man som kausjonist råder over. Ofte kan dette være fast eiendom eller andre verdier som kan selges for å realisere gjelden.

I de tilfeller hvor en låntaker misligholder og kausjonisten stilles til ansvar, kan kausjonisten i ettertid kreve regress hos låntaker. En kausjonist kan også tegne en gjeldsforsikring for å dekke lånet dersom dette skulle bli nødvendig.