• Laster aksjedata...

Mange mener at det er åpenbart at Kina driver direkte og indirekte subsidiering av sin industri og manipulering av sin valuta. Er du enig i dette? Samtidig har Obama gått svært forsiktig i dørene, mens Romney i valgkampen har vært langt mer konfronterende. Hva hadde vært konsekvensen dersom Obama hadde ført Romneys politikk på dette området i sine fire første år?

Kina har en fast valutakurs mot USD, dog med en kontrollert svingning siden sommeren 2005. Jeg tror nok CNY hadde vært sterkere mot USD hvis kursen hadde blitt styrt fritt av markedet. Dette blir også understøttet av IMF som har regnet seg frem til at CNY er underpriset. Obama-administrasjonen, med finansminister Tim Geithner, i spissen har flere ganger truet med å presse igjennom i WTO en øremerking av Kina som «manipulator», hvilket vil åpne en strammere praksis mot Kinas handelspolitikk. Dette har dog ennå ikke skjedd. Romney varslet at han vil presse igjennom et slik «manipulator-stempel». En slik konfronterende og hard handelspolitikk ovenfor Kina, eller andre land, tror jeg ikke er veie å gå. I en gjeninnhentningsperiode som verdensøkonomien er i nå, vil hvilken som helst form for «valutakrig» eller annen proteksjonisme være uheldig. Obama har gjort klokt i å trå varsomt her.