• Laster aksjedata...

04.06.2004
En høyesterettsdom bevirker nå, at forbrukere, som har kjøpt på avbetaling, ikke henger på restgjelden, hvis de velger å levere varen tilbake Du kjøper en bil til en verdi av 250.000 kroner og nedbetaler gjelden til et finansieringsselskap. Etter tre år er gjelden nede på 150.000 kroner, men bilen er etter hvert bare 100.000 verdier. Hvem henger på restgjelden, de 50.000, hvis du velger å levere bilen tilbake? Noenlunde slik var situasjonen for en forbruker, som har fått sin saken avgjort ved Høyesterett. Her ble det avgjort, at finansieringsselskapet skal dekke forskjellen mellom varens reelle verdi og restgjelden. Dommen får nå betydning for alle typer kjøp på avbetaling via et finansieringsselskap. – Dommen får de konsekvensene at man også i forbindelse med møbler, harde hvitevarer og for eksempel fjernsyn kan levere sine varene tilbake, sier jurist i forbrukerrådet, Sonny Kristoffersen, til TV Nyhederne.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.